1 Johannes 3
HSV

1 Johannes 3

3
Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken van het kind van God
1Zie, #Joh. 1:12hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
2Geliefden, #Jes. 56:5; Joh. 1:12; Rom. 8:15; Gal. 3:26; 4:6nu zijn wij kinderen van God, #Matt. 5:12; Rom. 8:18; 2 Kor. 4:17en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. #Filipp. 3:21; Kol. 3:4Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.
4Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; #1 Joh. 5:17want de zonde is de wetteloosheid.
5 # Jes. 53:12; 1 Tim. 1:15 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; #Jes. 53:9; 2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:22en zonde is er in Hem niet.
6Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
7Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. #1 Joh. 2:29Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.
8Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.
9 # 1 Joh. 5:18 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, #1 Petr. 1:23want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.
10Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.
11Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, #Vers 23; Joh. 13:34; 15:12dat wij elkaar moeten liefhebben;
12niet zoals #Gen. 4:8Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? #Hebr. 11:4Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.
13 # Joh. 15:18 Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.
14 # 1 Joh. 2:10 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.
15Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; #Matt. 5:21; Gal. 5:21en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.
16 # Joh. 15:13; Efez. 5:2 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.
17 # Deut. 15:7; Luk. 3:11; Jak. 2:15 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart#3:17 hart - Letterlijk: ingewanden. voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
Vrijmoedigheid tot God
18Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
19En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
20Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.
21Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
22 # Jer. 29:12; Matt. 7:8; 21:22; Mark. 11:24; Luk. 11:9; Joh. 14:13; 16:24; Jak. 1:5; 1 Joh. 5:14 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.
23 # Joh. 6:29; 17:3 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, #Lev. 19:18; Matt. 22:39; Joh. 13:34; 15:12; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9; 1 Petr. 4:8; 1 Joh. 4:21en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.
24 # Joh. 14:23; 15:10; 1 Joh. 4:12 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Learn More About Herziene Statenvertaling

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.