Parallel
3
1Akkor mi az előnye a zsidóknak a többi népekkel szemben? Van-e valami értelme a körülmetélkedésnek?2Igen, a zsidók sok tekintetben különlegesek! A legfontosabb az, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit.3És mi a helyzet, ha néhányan a zsidók közül hűtlenek lettek hozzá? Vajon emiatt Isten már nem fogja megtenni, amit ígért?4Dehogynem! Hiszen Isten még akkor is meg fogja tenni, amit mondott, ha az összes ember mind hazudik. Mert ezt mondja az Írás Istenről:
„Igaznak bizonyulsz, abban, amit mondasz,
és győztes leszel, mikor vádolnak téged.” Zsolt 51:6
5De mit válaszoljunk arra az ellenvetésre, hogy ezek szerint, ha valami rosszat teszünk, az még világosabban megmutatja, hogy Istennek igaza van? Vajon nem igazságtalan Isten, hogy mégis megbüntet? — kérdezhetné valaki, az emberi okoskodás szerint.6Nem, Isten semmi esetre sem igazságtalan! Hiszen akkor hogyan ítélkezhet az egész világ felett?
7Erre azt mondhatná valaki: „Amikor hazudok, az tulajdonképpen Isten igazságát mutatja meg, és dicsőségét növeli. Akkor viszont miért ítél el engem?”8Ha ez igaz volna, akkor már azt is mondhatnánk: „Vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle!”—és valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten elítélje őket!
Zsidók, és nem zsidók egyaránt vétkeztek
9Mi következik ebből? Talán mi, zsidók különbek vagyunk, mint a nem zsidók? Dehogyis! Hiszen éppen az előbb bizonyítottam be, hogy zsidók és nem zsidók egyformán a bűn hatalma alatt vannak.10Mert ezt mondja az Írás:
„Nincs bűntelen ember, egy sem,
11nincs senki, aki megértené,
nincs, aki keresné Istent.
12Mindannyian elfordultak Istentől, és megromlottak,
nincs aki jót tenne, egy sem!” Zsolt 14:1-3
13„Torkuk nyitott sír,
nyelvük megtévesztő hazugságot szól.” Zsolt 5:10
„Kígyóméreg van ajkukon.” Zsolt 140:4
14„Szájuk átkozódással és keserűséggel van tele.” Zsolt 10:7
15„Sietnek, hogy gyilkolhassanak.
16Amerre csak mennek,
pusztulást és nyomorúságot okoznak.
17A békesség útját nem ismerik.” Ézs 59:7-8
18„Nincs bennük sem istenfélelem,
sem Isten iránti tisztelet.” Zsolt 36:2
19Ezeket a Törvény azoknak mondja, akik a Törvény hatalma alatt élnek. Ezért a zsidók sem mentegetőzhetnek. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó egyaránt Isten ítélete alá kerül.20Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a Törvény parancsainak teljesítésével Isten számára elfogadhatóvá legyen.
Hiszen a Törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat.
Hogyan tesz Isten elfogadhatóvá bennünket?
21Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a Törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a Törvény és a próféták is beszéltek.22Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki Jézus Krisztusban hisz, attól függetlenül, hogy az illető zsidó, vagy nem zsidó.23Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.24Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amit Jézus Krisztusban kaphatunk meg. Ezt jelenti a megmenekülés!25Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért.26De ugyanígy az is Isten igazságosságát bizonyítja, hogy a mi időnkben azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, elfogadja.
27Ezek után dicsekedhetünk-e valamivel? Egyáltalán nem! És miért nem? Vajon az a törvény teszi lehetetlenné, amely a tetteken alapul? Nem, hanem a hit törvénye!28Miért? Mert az ember az Istenben való hite által válik Isten számára elfogadhatóvá. Azok által a tettek által, amiket a Törvény megkövetel, ez egyáltalán nem lehetséges! Erről meg vagyok győződve!29Vagy talán Isten csak a zsidók Istene? Nem lehet egyúttal más népeké is? Bizony, ő a nem zsidók Istene is!30Hiszen csak egy Isten van, és ő az, aki a zsidókat#zsidókat 3:30 Szó szerint: „akik körül vannak metélve.” Lásd a Szójegyzékben. a hitük által teszi elfogadhatóvá, a nem zsidókat#nem zsidókat 3:30 Szó szerint: „akik nincsenek körülmetélve”. pedig ugyancsak a hitükön keresztül.31Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a Törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem! Sőt, inkább megerősítem a Törvény érvényességét a hit által.