Parallel
1
1A gyülekezeti vezető#vezető 1:1 Valószínűleg maga János apostol. Lásd a Szójegyzékben a „gyülekezeti vezető”-nél. üdvözletét küldi az asszonynak#asszony 1:1 Jelenthet egy asszonyt is, meg egy helyi gyülekezetet is. Az utóbbi esetben a „gyermekek” a gyülekezet tagjai. Az 5. versben is., akit Isten kiválasztott, és az ő gyermekeinek.
Isten szeretetével igazán#igazán 1:1 vagy: „az igazságban”. Ez jelentheti az örömhírt is, amely minden hívőt összekapcsol. szeretlek benneteket! De nem csak én, hanem mindazok is, akik megismerték az igazságot.2Emiatt az igazság miatt szeretünk így benneteket. Igen, az igazság miatt, amely bennünk él, és örökké velünk is marad.
3Kegyelem, irgalom és békesség legyen velünk az Atya-Istentől és Fiától, Jézus Krisztustól. Ezeket az áldásokat az igazság és az isteni szeretet által kaphatjuk meg.
4Nagyon megörültem, amikor gyermekeid között olyanokat találtam, akik az igazság útján járnak, ahogy az Atya-Isten megparancsolta.5Kedves asszonyom, arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást mindannyian! Ez a parancs nem új a számotokra, hiszen már régóta ismeritek.6Az isteni szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. A parancs, amint azt kezdettől hallottátok, így szól: az isteni szeretetnek megfelelően éljetek!
7Mert sokan vannak szerte a világon, akik becsapják az embereket: letagadják, hogy Jézus Krisztus emberi testben jött el a világra. Aki ezt tagadja, az hamis tanító, Krisztus ellensége.8Vigyázzatok, nehogy elveszítsétek, amiért mi dolgoztunk! Igyekezzetek, hogy a teljes jutalmatokat megkapjátok!
9Továbbra is kövessétek a Krisztusról szóló igazi tanítást. Aki eltér ettől, és nem egyedül az ő tanításait követi, abban nem él Isten. Aki pedig Krisztus tanításait követi, abban benne él az Atya-Isten és a Fiú is.10Ha valaki hozzátok érkezik, de nem ezt tanítja, azt be se engedjétek az otthonotokba, sőt, még csak ne is köszönjetek neki!11Mert ha befogadjátok az ilyen embert, akkor valójában részt vesztek abban a gonosz munkában, amelyet végez.
12Bár sok mindent szeretnék még mondani nektek, most mégsem folytatom az írást tollal és tintával. Inkább — majd ha meglátogatlak benneteket — szemtől szemben beszélgetünk, hogy örömünk teljes legyen.13Üdvözölnek benneteket kiválasztott nővéretek#nővéretek 1:13 Az 1. versben említett „asszony” nővére. Jelentheti annak az asszonynak a testvérét, vagy egy másik helyi gyülekezetet. gyermekei.