Jozye 1:8

Jozye 1:8 HAT98

Se pou pawòl ki nan liv lalwa a toujou nan bouch ou. Se pou w'ap kalkile yo nan tèt ou lajounen kou lannwit, pou ou ka viv dapre sa ki ekri nan liv la. Se konsa w'a mennen bak ou byen. Tout zafè ou va mache byen.
HAT98: 1998 Haïtienne
Share

Jozye 1:8

Share