Nhã-ca 7:1

Nhã-ca 7:1 VB1925

Hỡi công-chúa, chân nàng mang giày, xinh-đẹp biết bao! Vòng vế nàng khác nào hột trân-châu, Công-việc của tay thợ khéo làm.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Nhã-ca 7:1