Khải-huyền 12:14

Khải-huyền 12:14 VIE1925

Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng-hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn-náu của mình; ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share