Thi-thiên 90:14

Thi-thiên 90:14 VIE1925

Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân-từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui-vẻ.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share