Giê-rê-mi 16:17

Giê-rê-mi 16:17 VB1925

Vì mắt ta chăm-chỉ mọi đường-lối chúng nó, không giấu khỏi trước mặt ta được, tội-lỗi chúng nó không khuất khỏi mắt ta đâu.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 16:17