Apocalipsa 8
VDC
8
1Când a rupt#Cap. 6:1. Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2Și#Mat. 18:10. Luca 1:19. am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; și#2 Cron. 29:25,28. li s-au dat șapte trâmbiţe. 3Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile#Cap. 5:8. tuturor sfinţilor, pe altarul#Exod 30:1. Cap. 6:9. de aur, care este înaintea scaunului de domnie. 4Fumul#Ps. 148:2. Luca 1:10. de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. 5Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au#Cap. 16:18. stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur#2 Sam. 22:8. 1 Împ. 19:11. Fapte 4:31. de pământ. 6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele. 7Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Și#Ezec. 38:22. au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe#Cap. 6:2. pământ: și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din#Ezec. 5:2,12. Cap. 9:4. copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. 8Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Și#Ier. 51:25. Amos 7:4. ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și#Cap. 16:3. a treia parte din mare s-a#Ezec. 14:19. făcut sânge 9și#Cap. 16:3. a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viaţă au murit și a treia parte din corăbii au pierit. 10Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Și#Is. 14:12. Cap. 9:1. a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a#Cap. 16:4. căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Steaua#Rut 1:20. se chema „Pelin”; și#Exod 15:23. Ier. 9:15; 23:15. a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. 12Al#Is. 13:10. Amos 8:9. patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea. 13M-am uitat și am#Cap. 14:6; 19:17. auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: „Vai#Cap. 9:12; 11:14., vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu