Ieremia 49
VDC
49
1Asupra copiilor#Ezec. 21:28; 25:2. Amos 1:13. Ţef. 2:8,9. lui Amon. Așa vorbește Domnul: „N-are Israel fii? Și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Malcom Gadul#Amos 1:13. și locuiește poporul lui în cetăţile lui? 2De aceea, iată că vin zile”, zice Domnul, „când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei#Ezec. 25:5. Amos 1:14. copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături, și satele sale vor fi arse de foc. Atunci, Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră”, zice Domnul. 3„Gemi, Hesbonule, căci Ai este pustiit! Strigaţi, fiicele Rabei, îmbrăcaţi-vă#Is. 32:11. Cap. 4:8; 6:26. cu saci și bociţi-vă, alergând încoace și încolo de-a lungul zidurilor! Căci Malcom se duce în robie cu preoţii#Cap. 48:7. Amos 1:15. și căpeteniile sale! 4Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fiică#Cap. 3:14; 7:24. răzvrătită, care te încredeai în vistieriile tale și#Cap. 21:13. ziceai: ‘Cine va veni împotriva mea?’ 5Iată, voi aduce groaza peste tine”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor; „ea va veni din toate împrejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept înainte, și nimeni nu va strânge pe fugari! 6Dar, după aceea#Vers. 39. Cap. 48:47., voi aduce înapoi pe prinșii de război ai copiilor lui Amon”, zice Domnul. 7Asupra#Ezec. 25:12. Amos 1:11. Edomului.
Așa vorbește Domnul oștirilor: „Nu#Obad. 8. mai este înţelepciune în Teman? A pierit#Is. 19:1. chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus înţelepciunea lor? 8Fugiţi#Vers. 30., daţi dosul, plecaţi în peșteri, locuitori ai#Cap. 25:23. Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi. 9Oare, dacă ar veni niște#Obad. 5. culegători de struguri la tine, nu ţi-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni niște hoţi noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura! 10Dar#Mal. 1:3. Eu Însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile și#Is. 17:14. nu va putea să se ascundă. Copiii lui, fraţii lui, vecinii lui vor pieri, și el nu va mai fi! 11Lasă pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine în viaţă, și văduvele tale să se încreadă în Mine!” 12Căci așa vorbește Domnul: „Iată#Cap. 25:29. Obad. 16. că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuși îl vor bea, și tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea și tu! 13Căci pe Mine Însumi jur#Gen. 22:16. Is. 45:23. Amos 6:8.”, zice Domnul, „că Boţra#Is. 34:6; 63:1. va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii și blestemului, și toate cetăţile ei se vor preface în niște dărâmături veșnice.” 14Am auzit o veste#Obad. 1,2,3. de la Domnul și un sol a fost trimis printre neamuri: „Strângeţi-vă și porniţi împotriva ei! Sculaţi-vă pentru război! 15Căci iată, te voi face mic printre neamuri, dispreţuit printre oameni. 16Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și care stai pe vârful dealurilor. Dar, chiar#Obad. 4. dacă ţi-ai așeza cuibul#Iov 39:27. tot atât de sus ca al vulturului, și de acolo#Amos 9:2. te voi prăbuși”, zice Domnul. 17„Edomul va fi pustiit; toţi#Cap. 18:16; 50:13. cei ce vor trece pe lângă el se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. 18Ca#Gen. 19:25. Deut. 29:23. Cap. 50:40. Amos 4:11. și Sodoma și Gomora și cetăţile vecine care au fost nimicite”, zice Domnul, „nici el nu va mai fi locuit și nimeni nu se va mai așeza acolo… 19Iată#Cap. 50:44., vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile#Cap. 12:5. îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată voi face Edomul să fugă de acolo și voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine#Exod 15:11. este ca Mine? Cine-Mi#Iov 41:10. va porunci? Cine-Mi va sta împotrivă?” 20De aceea#Cap. 50:45., ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuinţa! 21De vuietul căderii lor se cutremură#Cap. 50:46. pământul; strigătul lor se aude până la Marea Roșie… 22Iată#Cap. 4:13; 48:40,41., ca vulturul înaintează vrăjmașul și zboară, își întinde aripile peste Boţra și în ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei în durerile nașterii.” 23Asupra Damascului#Is. 17:1; 37:13. Amos 1:3. Zah. 9:1,2.:
„Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură; frica lor este ca#Is. 57:20. o mare înfuriată, care nu se poate potoli. 24Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea#Is. 13:8. Cap. 4:31; 6:24; 30:6; 48:41. Vers. 22. și durerile, ca pe o femeie în durerile nașterii. – 25Ah, cum nu este cruţată cetatea#Cap. 33:9; 51:41. slăvită, cetatea bucuriei mele#Cap. 50:30; 51:4.! – 26De aceea tinerii#Amos 1:4. ei vor cădea pe uliţe și toţi bărbaţii ei de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul oștirilor. 27„Voi pune foc#Is. 21:13. zidurilor Damascului și va mistui casele împărătești din Ben-Hadad.” 28Asupra Chedarului#Jud. 6:3. și împărăţiilor Haţorului, pe care le-a bătut Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
Așa vorbește#Iov 1:3. Domnul: „Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva Chedarului și nimiciţi pe fiii Răsăritului! 29Le vor lua corturile#Ps. 120:5. și turmele, le vor ridica pânzele, tot calabalâcul și cămilele și le vor striga: ‘Spaimă#Cap. 6:25; 46:5., de jur împrejur!’ 30Fugiţi#Vers. 8., fugiţi din toate puterile voastre, căutaţi o locuinţă deoparte, locuitori ai Haţorului”, zice Domnul, „căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră, a făcut un plan împotriva voastră! 31Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva unui neam#Ezec. 38:11. liniștit, care locuiește fără teamă”, zice Domnul; „n-are nici porţi, nici zăvoare și locuiește#Num. 23:9. Deut. 33:28. Mica 7:14. singur. 32Cămilele lor vor fi de jaf și mulţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi risipi#Vers. 36. Ezec. 5:10. în toate vânturile pe ei, cei ce-și rad#Cap. 9:26; 25:23. colţurile bărbii, și le voi aduce pieirea din toate părţile”, zice Domnul. 33„Haţorul#Cap. 9:21; 10:22. Mal. 1:3. va fi astfel vizuina șacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni#Vers. 18. nu va locui în el și niciun om nu va ședea în el.” 34Cuvântul Domnului, care a fost spus prorocului Ieremia, asupra Elamului#Cap. 25:25., la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel: 35„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, voi sfărâma arcul Elamului#Is. 22:6., puterea lui de căpetenie. 36Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile#Vers. 32. acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam. 37Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia Mea aprinsă’, zice Domnul, ‘și-i voi urmări#Cap. 9:16; 48:2. cu sabia până ce îi voi nimici. 38Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam#Cap. 43:10. și-i voi nimici împăratul și căpeteniile’, zice Domnul. 39‘Dar în zilele de apoi#Cap. 48:47. Vers. 6. voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Elamului’, zice Domnul.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu