Efeseni 5:6-11

Efeseni 5:6-11 VDC

Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiţi dar deloc cu ei. Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului și nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.
VDC: Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu
Share