Psalmul 105
VDC
105
PSALMUL 105
1Lăudaţi#1 Cron. 16:8-22. Is. 12:4. pe Domnul, chemaţi Numele Lui!
Faceţi#Ps. 145:4,5,11. cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
2Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!
Vorbiţi#Ps. 77:12; 119:27. despre toate minunile Lui!
3Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4Alergaţi la Domnul și la sprijinul Lui,
căutaţi#Ps. 27:8. necurmat Faţa Lui!
5Aduceţi-vă aminte#Ps. 77:11. de semnele minunate pe care le-a făcut,
de minunile și de judecăţile rostite de gura Lui,
6sămânţă a robului Său Avraam,
copii ai lui Iacov, aleșii Săi!
7Domnul este Dumnezeul nostru:
judecăţile#Is. 26:9. Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8El Își aduce#Luca 1:72. aminte totdeauna de legământul Lui,
de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9de legământul pe#Gen. 17:2; 22:16; 26:3; 28:13; 35:11. Luca 1:73. Evr. 6:17. care l-a încheiat cu Avraam
și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
10El l-a făcut lege pentru Iacov,
legământ veșnic pentru Israel,
11zicând: „Ţie#Gen. 13:15; 15:18. îţi voi da ţara Canaanului ca moștenire
care v-a căzut la sorţi.”
12Pe atunci#Gen. 34:30. Deut. 7:7; 26:5., ei erau puţini la număr,
foarte puţini la număr, și#Evr. 11:9. străini în ţară;
13mergeau de la un neam la altul
și de la o împărăţie la un alt popor,
14dar n-a dat voie#Gen. 35:5. nimănui să-i asuprească
și a pedepsit#Gen. 12:17; 20:3,7. împăraţi din pricina lor.
15„Nu vă atingeţi de unșii Mei”, a zis El,
„și nu faceţi rău prorocilor Mei!”
16A chemat#Gen. 41:54. foametea asupra ţării
și a tăiat#Lev. 26:26. Is. 3:1. Ezec. 4:16. orice mijloc de trai.
17Le-a trimis#Gen. 45:5; 50:20. înainte pe un om:
Iosif#Gen. 37:28,36. a fost vândut ca rob.
18I-au strâns picioarele în#Gen. 39:20; 40:15. lanţuri,
l-au pus în fiare
19până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el
și până când l-a încercat Cuvântul#Gen. 41:25. Domnului.
20Atunci, împăratul a trimis#Gen. 41:14. să-i scoată lanţurile
și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21L-a#Gen. 41:40. pus domn peste casa lui
și dregătorul tuturor averilor lui,
22ca să lege după plac pe domnitorii lui
și să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.
23Atunci, Israel a venit în Egipt#Gen. 46:6.
și Iacov a locuit în#Ps. 78:51; 106:22. ţara lui Ham.
24Domnul#Exod 1:7. a înmulţit pe poporul Său foarte mult
și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25Acestora le-a schimbat#Exod 1:8. inima, până acolo că au urât pe poporul Lui
și s-au purtat mișelește cu robii Săi.
26A trimis#Exod 3:10; 4:12,14. pe robul Său Moise
și pe Aaron, pe#Num. 16:5; 17:5. care-l alesese.
27Prin puterea Lui, ei#Exod 7—12. Ps. 78:43. au făcut semne minunate în mijlocul lor,
au#Ps. 106:22. făcut minuni în ţara lui Ham.
28A#Exod 10:22. trimis întuneric și a adus negura,
ca să nu#Ps. 99:7. fie neascultători la Cuvântul Lui.
29Le-a prefăcut#Exod 7:20. Ps. 78:44. apele în sânge
și a făcut să le piară toţi peștii.
30Ţara#Exod 8:6. Ps. 78:45. lor a forfotit de broaște
până în odăile împăraţilor lor.
31El a zis și au venit muște otrăvitoare#Exod 8:17,24. Ps. 78:45.,
păduchi pe tot ţinutul lor.
32În#Exod 9:23,25. Ps. 78:48. loc de ploaie, le-a dat grindină
și flăcări de foc în ţara lor.
33Le-a bătut#Ps. 78:47. viile și smochinii
și a sfărâmat copacii din ţinutul lor.
34El a zis#Exod 10:4,13,14. Ps. 78:46. și au venit lăcuste,
lăcuste fără număr,
35care au mâncat toată iarba din ţară
și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36A#Exod 12:29. Ps. 78:51. lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor,
toată pârga#Gen. 49:3. puterii lor.
37A scos#Exod 12:35. pe poporul Său cu argint și aur
și niciunul n-a șovăit dintre seminţiile Lui.
38Egiptenii#Exod 12:33. s-au bucurat de plecarea lor,
căci îi apucase groaza de ei.
39A#Exod 13:21. Neem. 9:12. întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea.
40La#Exod 16:12. Ps. 78:18,27. cererea lor, a trimis prepeliţe
și i-a săturat cu pâine#Ps. 78:24,25. din cer.
41A deschis#Exod 17:6. Num. 20:11. Ps. 78:15,16. 1 Cor. 10:4. stânca și au curs ape,
care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42Căci Și-a adus aminte de Cuvântul#Gen. 15:14. Lui cel sfânt
și de robul Său Avraam.
43A scos pe poporul Său cu veselie,
pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44Le-a#Deut. 6:10,11. Ios. 13:7. Ps. 78:55. dat pământurile neamurilor
și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45ca#Deut. 4:1,40; 6:21-25. să păzească poruncile Lui
și să ţină legile Lui.
Lăudaţi pe Domnul!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu