Proverbele 5
VDC
5
Ferește-te de desfrânare!
1Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea
și pleacă urechea la învăţătura mea,
2ca să fii cu chibzuinţă
și buzele tale să aibă#Mal. 2:7. cunoștinţă.
3Căci#Cap. 2:16; 6:24. buzele femeii străine strecoară miere
și cerul gurii ei este mai lunecos#Ps. 55:21. decât untdelemnul,
4dar#Ecl. 7:26. la urmă este amară ca pelinul,
ascuţită#Evr. 4:12. ca o sabie cu două tăișuri.
5Picioarele#Cap. 7:27. ei coboară la moarte,
pașii ei dau în Locuinţa morţilor.
6Așa că ea nu poate găsi calea vieţii,
rătăcește în căile ei și nu știe unde merge.
7Și acum, fiule, ascultă-mă
și nu te abate de la cuvintele gurii mele:
8depărtează-te de drumul care duce la ea
și nu te apropia de ușa casei ei,
9ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta
și unui om fără milă anii tăi,
10ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta
și tu să te trudești pentru casa altuia,
11ca nu cumva să gemi, la urmă,
când carnea și trupul ţi se vor istovi
12și să zici: „Cum am putut eu să urăsc#Cap. 1:29. certarea
și cum a dispreţuit inima#Cap. 1:25; 12:1. mea mustrarea?
13Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei
și să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
14Cât pe ce să mă nenorocesc de tot
în mijlocul poporului și adunării!”
15Bea apă din fântâna ta
și din izvoarele puţului tău!
16Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară?
Și să-ţi curgă râurile pe pieţele de obște?
17Lasă-le să fie numai pentru tine,
și nu pentru străinii de lângă tine.
18Izvorul tău să fie binecuvântat
și bucură-te de nevasta#Mal. 2:14. tinereţii tale!
19Cerboaică#Cânt. 2:9; 4:5; 7:3. iubită, căprioară plăcută:
fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei,
fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
20Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o#Cap. 2:16; 7:5. străină
și ai îmbrăţișa sânul unei necunoscute?
21Căci#2 Cron. 16:9. Iov 31:4; 34:21. Cap. 15:3. Ier. 16:17; 32:19. Osea 7:2. Evr. 4:13. căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului
și El vede toate cărările lui.
22Cel rău este prins în înseși#Ps. 9:15. nelegiuirile lui
și este apucat de legăturile păcatului lui.
23El va muri din lipsă de înfrânare#Iov 4:21; 36:12.,
se va poticni din prea multa lui nebunie.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu