Iov 5
VDC

Iov 5

5
Nelegiuitul piere
1Strigă acum! Cine îți va răspunde?
Căruia dintre sfinți îi vei vorbi?
2Nebunul piere ucis de mânia lui,
prostul moare ucis de aprinderea lui.
3Am#Ps. 37:35,36. Ier. 12:2,3. văzut pe un nebun prinzând rădăcină;
apoi, deodată, i-am blestemat locuința.
4Fiii#Ps. 119:155; 127:5. lui n-au noroc,
sunt călcați în picioare la poartă,
și nimeni#Ps. 109:12. nu-i scapă!
5Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi,
care vin să-l ia chiar și din spini,
și averile lui sunt înghițite de oameni#Cap. 18:9. însetați.
6Nenorocirea nu răsare din țărână,
și suferința nu încolțește din pământ.
7Omul se naște#Gen. 3:17-19. 1 Cor. 10:13. ca să sufere,
după cum scânteia se naște ca să zboare.
Ajutorul este la Dumnezeu
8Eu aș alerga la Dumnezeu,
lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu.
9El face lucruri#Cap. 9:10; 37:5. Ps. 40:5; 72:18; 145:3. Rom. 11:33. mari și nepătrunse,
minuni fără număr.
10El varsă ploaia#Cap. 28:26. Ps. 65:9,10; 147:8. Ier. 5:24; 10:13; 51:16. Fapte 14:17. pe pământ
și trimite apă pe câmpii.
11El înalță#1 Sam. 2:7. Ps. 113:7. pe cei smeriți
și izbăvește pe cei necăjiți.
12El nimicește#Neem. 4:15. Ps. 33:10. Is. 8:10. planurile oamenilor vicleni,
și mâinile lor nu pot să le împlinească.
13El prinde#Ps. 9:15. 1 Cor. 3:19. pe cei înțelepți în viclenia lor,
și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:
14dau peste întuneric în mijlocul#Deut. 28:29. Is. 59:10. Amos 8:9. zilei,
bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.
15Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor
și-l scapă#Ps. 35:10. 1 Sam. 2:9. din mâna celor puternici,
16așa#Ps. 107:42. încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit,
iar fărădelegea își închide gura.
La adăpostul lui Dumnezeu
17Ferice#Ps. 94:12. Prov. 3:11,12. Evr. 12:5. Iac. 1:12. Apoc. 3:19. de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!
Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18El face#Deut. 32:39. 1 Sam. 2:6. Is. 30:26. Osea 6:1. rana și tot El o leagă;
El rănește, și mâna Lui tămăduiește.
19De șase#Ps. 34:19; 91:3. Prov. 24:16. 1 Cor. 10:13. ori te va izbăvi din necaz
și de șapte#Ps. 91:10. ori nu te va atinge răul.
20El te va scăpa de moarte în vreme de foamete#Ps. 33:19; 37:19.
și de loviturile sabiei în vreme de război.
21Vei fi la adăpost de biciul#Ps. 31:20. limbii,
vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22Vei râde de pustiire, ca și de foamete,
și nu vei avea să te temi de fiarele#Is. 11:9; 35:9; 65:25. Ezec. 34:25. pământului.
23Căci vei face legământ până și cu pietrele#Ps. 91:12. Osea 2:18. câmpului,
și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
24Vei avea fericire în cortul tău,
îți vei găsi turmele întregi,
25îți vei vedea sămânța#Ps. 112:2; 72:16. crescându-ți
și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp.
26Vei intra în mormânt la bătrânețe#Prov. 9:11; 10:27., ca snopul strâns la vremea lui.
27Iată ce am cercetat#Ps. 111:2., și așa este!
Ascultă, că sunt spre folosul tău!”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.