Iov 5
VDC
5
Nelegiuitul piere
1Strigă acum! Cine îţi va răspunde?
Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?
2Nebunul piere ucis de mânia lui,
prostul moare ucis de aprinderea lui.
3Am#Ps. 37:35,36. Ier. 12:2,3. văzut pe un nebun prinzând rădăcină;
apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa.
4Fiii#Ps. 119:155; 127:5. lui n-au noroc,
sunt călcaţi în picioare la poartă,
și nimeni#Ps. 109:12. nu-i scapă!
5Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi,
care vin să-l ia chiar și din spini,
și averile lui sunt înghiţite de oameni#Cap. 18:9. însetaţi.
6Nenorocirea nu răsare din ţărână,
și suferinţa nu încolţește din pământ.
7Omul se naște#Gen. 3:17-19. 1 Cor. 10:13. ca să sufere,
după cum scânteia se naște ca să zboare.
Ajutorul este la Dumnezeu
8Eu aș alerga la Dumnezeu,
lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu.
9El face lucruri#Cap. 9:10; 37:5. Ps. 40:5; 72:18; 145:3. Rom. 11:33. mari și nepătrunse,
minuni fără număr.
10El varsă ploaia#Cap. 28:26. Ps. 65:9,10; 147:8. Ier. 5:24; 10:13; 51:16. Fapte 14:17. pe pământ
și trimite apă pe câmpii.
11El înalţă#1 Sam. 2:7. Ps. 113:7. pe cei smeriţi
și izbăvește pe cei necăjiţi.
12El nimicește#Neem. 4:15. Ps. 33:10. Is. 8:10. planurile oamenilor vicleni,
și mâinile lor nu pot să le împlinească.
13El prinde#Ps. 9:15. 1 Cor. 3:19. pe cei înţelepţi în viclenia lor,
și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:
14dau peste întuneric în mijlocul#Deut. 28:29. Is. 59:10. Amos 8:9. zilei,
bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.
15Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva ameninţărilor lor
și-l scapă#Ps. 35:10. 1 Sam. 2:9. din mâna celor puternici,
16așa#Ps. 107:42. încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit,
iar fărădelegea își închide gura.
La adăpostul lui Dumnezeu
17Ferice#Ps. 94:12. Prov. 3:11,12. Evr. 12:5. Iac. 1:12. Apoc. 3:19. de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!
Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18El face#Deut. 32:39. 1 Sam. 2:6. Is. 30:26. Osea 6:1. rana și tot El o leagă;
El rănește, și mâna Lui tămăduiește.
19De șase#Ps. 34:19; 91:3. Prov. 24:16. 1 Cor. 10:13. ori te va izbăvi din necaz
și de șapte#Ps. 91:10. ori nu te va atinge răul.
20El te va scăpa de moarte în vreme de foamete#Ps. 33:19; 37:19.
și de loviturile sabiei în vreme de război.
21Vei fi la adăpost de biciul#Ps. 31:20. limbii,
vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22Vei râde de pustiire, ca și de foamete,
și nu vei avea să te temi de fiarele#Is. 11:9; 35:9; 65:25. Ezec. 34:25. pământului.
23Căci vei face legământ până și cu pietrele#Ps. 91:12. Osea 2:18. câmpului,
și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
24Vei avea fericire în cortul tău,
îţi vei găsi turmele întregi,
25îţi vei vedea sămânţa#Ps. 112:2; 72:16. crescându-ţi
și odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.
26Vei intra în mormânt la bătrâneţe#Prov. 9:11; 10:27., ca snopul strâns la vremea lui.
27Iată ce am cercetat#Ps. 111:2., și așa este!
Ascultă, că sunt spre folosul tău!”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu