Iacov 4
VDC

Iacov 4

4
1De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care#Rom. 7:23. Gal. 5:17. 1 Pet. 2:11. se luptă în mădularele voastre? 2Voi poftiţi și nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi și nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi și vă luptaţi și nu aveţi, pentru că nu cereţi. 3Sau cereţi#Iov 27:9; 35:12. Ps. 18:41. Prov. 1:28. Is. 1:15. Ier. 11:11. Mica 3:4. Zah. 7:13. și nu căpătaţi, pentru că#Ps. 66:18. 1 Ioan 3:22; 5:14. cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. 4Suflete preacurvare!#Ps. 73:27. Nu știţi că prietenia#1 Ioan 2:15. lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine#Ioan 15:19; 17:14. Gal. 1:10. vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. 5Credeţi că degeaba vorbește Scriptura? Duhul#Gen. 6:5; 8:21. Num. 11:29. Prov. 21:10., pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine. 6Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu#Iov 22:29. Ps. 138:6. Prov. 3:34; 29:23. Mat. 23:12. Luca 1:52; 14:11; 18:14. 1 Pet. 5:5. stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.” 7Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă#Efes. 4:27; 6:11. 1 Pet. 5:9. diavolului, și el va fugi de la voi. 8Apropiaţi-vă#2 Cron. 15:2. de Dumnezeu și El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă#Is. 1:16. mâinile, păcătoșilor; curăţiţi-vă#1 Pet. 1:22. 1 Ioan 3:3. inima, oameni#Cap. 1:8. cu inima împărţită! 9Simţiţi-vă#Mat. 5:4. ticăloșia; tânguiţi-vă și plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, și bucuria voastră, în întristare: 10Smeriţi-vă#Iov 22:29. Mat. 13:12. Luca 14:11; 18:14. 1 Pet. 5:6. înaintea Domnului și El vă va înălţa. 11Nu#Efes. 4:31. 1 Pet. 2:1. vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbește de rău pe un frate sau#Mat. 7:1. Luca 6:37. Rom. 2:1. 1 Cor. 4:5. judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Și, dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător. 12Unul singur este dătătorul și judecătorul Legii: Acela care#Mat. 10:28. are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu#Rom. 14:4,13. cine ești de judeci pe aproapele tău? 13Ascultaţi#Prov. 27:1. Luca 12:18., acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga” 14și nu știţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur#Iov 7:7. Ps. 102:3. Cap. 1:10. 1 Pet. 1:24. 1 Ioan 2:17., care se arată puţintel și apoi piere. 15Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va#Fapte 18:21. 1 Cor. 4:19; 16:7. Evr. 6:3. vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” 16Pe când acum vă făliţi cu lăudăroșiile voastre! Orice#1 Cor. 5:6. laudă de felul acesta este rea. 17Deci cine#Luca 12:47. Ioan 9:41; 15:22. Rom. 1:20,21,32; 2:17,18,23. știe să facă bine și nu face săvârșește un păcat!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu