Isaia 44
VDC

Isaia 44

44
1Ascultă acum, Iacove#Vers. 21. Cap. 41:8; 43:1. Ier. 30:10; 46:27,28., robul Meu, Israele, pe care te-am ales! 2Așa vorbește Domnul, care#Cap. 43:1,7. te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău: Nu te teme de nimic, robul Meu Iacov, Israelul#Deut. 32:15. Meu, pe care l-am ales. 3Căci voi turna#Cap. 35:7. Ioel 2:28. Ioan 7:38. Fapte 2:18. ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, și binecuvântarea Mea peste odraslele tale, 4și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. 5Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’ Și va fi cinstit cu numele lui Israel.” 6Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și#Vers. 24. Cap. 43:1,14. Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu#Cap. 41:4; 48:12. Apoc. 1:8,17; 22:13. sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. 7Cine#Cap. 41:4,22; 45:21. a făcut prorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple! 8Nu vă temeţi și nu tremuraţi, căci#Cap. 41:22. nu ţi-am vestit și nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi#Cap. 43:10,12. Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu#Deut. 4:35,39; 32:39. 1 Sam. 2:2. 2 Sam. 22:32. Cap. 45:5. este altă Stâncă, nu cunosc alta!” 9Cei ce#Cap. 41:24,29. fac idoli, toţi sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta: n-au#Ps. 115:4. nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. 10Cine este acela care să fi făcut un dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu#Ier. 10:5. Hab. 2:18. fi tras niciun folos din el? 11Iată, toţi închinătorii lor vor rămâne de rușine#Ps. 97:7. Cap. 1:29; 42:17; 45:16., căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni; să se strângă cu toţii, să se înfăţișeze, și tot vor tremura cu toţii și vor fi acoperiţi de rușine. 12Fierarul#Cap. 40:19; 41:6. Ier. 10:3. face o secure, lucrează cu cărbuni și o făţuiește și-i dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea braţului, dar, dacă-i este foame, este fără vlagă; dacă nu bea apă, este sleit de puteri. 13Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, făţuiește lemnul cu o rindea și-i însemnează mărimea cu compasul; face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. 14Își taie cedri, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi, și ploaia îi face să crească. 15Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, și tot din ei face și un dumnezeu căruia i se închină, își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui! 16O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură; se și încălzește și zice: „Ha! ha! M-am încălzit, simt focul!” 17Cu ce mai rămâne însă face un dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, i se închină, îl cheamă și strigă: „Mântuiește-mă, căci tu ești dumnezeul meu!” 18Ei#Cap. 45:20. nu pricep și nu înţeleg, căci li s-au lipit#2 Tes. 2:11. ochii, ca să nu vadă, și inima, ca să nu înţeleagă. 19Niciunul nu intră în sine#Cap. 46:8. însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică: „Am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o. Și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăţi de lemn?” 20El se hrănește cu cenușă, inima#Osea 4:12. Rom. 1:21. 2 Tes. 2:11. lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică: „N-am oare o minciună în mână?” 21„Ţine minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul#Vers. 1,2. Meu. Eu te-am făcut, tu ești robul Meu, Israele, nu Mă uita! 22Eu îţi șterg#Cap. 43:25. fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu#Cap. 43:1; 48:20. 1 Cor. 6:20. 1 Pet. 1:18,19. te-am răscumpărat.” 23Bucuraţi-vă#Ps. 69:34; 96:11,12. Cap. 42:10; 49:13. Ier. 51:48. Apoc. 18:20., ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Și voi, pădurilor, cu toţi copacii voștri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Și-a arătat slava în Israel. 24Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul#Cap. 43:14; 44:6. tău, Cel ce#Cap. 43:1. te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu#Iov 9:8. Ps. 104:2. Cap. 40:22; 42:5; 45:12; 51:13. singur am desfășurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine? 25Eu zădărnicesc#Cap. 47:13. semnele prorocilor#Ier. 50:36. mincinoși și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înţelepţi să dea înapoi și#1 Cor. 1:20. le prefac știinţa în nebunie. 26Dar#Zah. 1:6. întăresc cuvântul robului Meu și împlinesc ce prorocesc trimișii Mei; Eu zic despre Ierusalim: ‘Va fi locuit’ și despre cetăţile lui Iuda: ‘Vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile.’ 27Eu#Ier. 50:38; 51:32,36. zic adâncului: ‘Usucă-te și îţi voi seca râurile.’ 28Eu zic despre Cirus: ‘El este păstorul Meu și el va împlini toată voia Mea; el va zice despre Ierusalim: «Să fie#2 Cron. 36:22,23. Ezra 1:1. Cap. 45:13. zidit iarăși!» și despre Templu: «Să i se pună temeliile!»’”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu