Isaia 43
VDC

Isaia 43

43
Numai Domnul răscumpără pe Israel
1Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut#Vers. 7., Iacove, și Cel ce te-a întocmit#Vers. 21. Cap. 44:2,21,24., Israele: „Nu te teme de nimic, căci#Cap. 44:6. Eu te izbăvesc, te chem#Cap. 42:6; 45:4. pe nume: ești al Meu. 2Dacă#Ps. 66:12; 91:3. vei trece prin ape, Eu voi fi cu#Deut. 31:6,8. tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge#Dan. 3:25,27. prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. 3Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru#Prov. 11:8; 21:18. răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. 4De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că ești preţuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viaţa ta. 5Nu#Cap. 41:10,14; 44:2. Ier. 30:10,11; 46:27,28. te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. 6Voi zice miazănopţii: ‘Dă încoace!’ și miazăzilei: ‘Nu opri, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate și fiicele de la marginea pământului: 7pe toţi cei ce poartă#Cap. 63:19. Iac. 2:7. Numele Meu și pe care i-am făcut#Ps. 100:3. Cap. 29:23. Ioan 3:3,5. 2 Cor. 5:17. Efes. 2:10. spre slava Mea, pe care i-am întocmit#Vers. 1. și i-am alcătuit.’” 8Scoate#Cap. 6:9; 42:19. Ezec. 12:2. afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. 9Să se strângă toate neamurile și să se adune popoarele! Cine#Cap. 41:21,22,26. dintre ei a vestit aceste lucruri? Care dintre ei ne-a făcut cele dintâi prorocii? Să-și aducă martorii și să-și dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii și să zică: „Adevărat!” 10„Voi#Cap. 44:8. sunteţi martorii Mei”, zice Domnul, „voi și#Cap. 42:1; 55:4. Robul Meu pe care L-am ales, ca să știţi, ca să Mă credeţi și să înţelegeţi că Eu sunt: înainte#Cap. 41:4; 44:6. de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi, 11Eu, Eu sunt#Cap. 45:21. Osea 13:4. Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor! 12Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin#Deut. 32:16. Ps. 81:9. între voi; voi#Cap. 44:8; 43:10. Îmi sunteţi martori”, zice Domnul, „că Eu sunt Dumnezeu. 13Eu sunt de la#Ps. 90:2. Ioan 8:58. început și nimeni nu izbăvește din mâna Mea. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi#Iov 9:12. Cap. 14:27.?” 14Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel: „Din pricina voastră trimit pe vrăjmaș împotriva Babilonului și cobor pe toţi fugarii, chiar și pe haldeeni, pe corăbiile cu care se făleau. 15Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru.” 16Așa vorbește Domnul, care a croit#Exod 14:16,22. Ps. 77:19. Cap. 51:10. un drum pe mare și o cărare#Ios. 3:13,16. pe apele cele puternice, 17care a#Exod 14:4,9,25. scos care și cai, o oștire și războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi și stinși ca un muc de lumânare: 18„Nu vă#Ier. 16:14; 23:7. mai gândiţi la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitaţi la cele vechi! 19Iată, voi face ceva#2 Cor. 5:17. Apoc. 21:5. nou și-i gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteţi voi oare? Voi face#Exod 17:6. Num. 20:11. Deut. 8:15. Ps. 78:16. Cap. 35:6; 41:18. un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. 20Fiarele câmpului Mă vor slăvi, șacalii și struţii, pentru că voi da#Cap. 48:21. ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales, 21poporul pe#Ps. 102:18. Vers. 1,7. Luca 1:74,75. Efes. 1:5,6. care Mi l-am alcătuit ca să vestească laudele Mele. 22Și tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit#Mal. 1:13. de Mine, Israele! 23Nu#Amos 5:25. Mi-ai adus oile tale ca ardere-de-tot și nu M-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare, pe care trebuia să Mi le aduci, și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. 24Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai obosit#Cap. 1:14. Mal. 2:17. cu nelegiuirile tale. 25Eu, Eu îţi șterg#Cap. 44:22; 48:9. Ier. 50:20. Fapte 3:19. fărădelegile, pentru#Ezec. 36:22. Mine, și#Cap. 1:18. Ier. 31:34. nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 26Adu-Mi aminte, să ne judecăm împreună, vorbește tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea. 27Cel dintâi tată al tău a păcătuit și învăţătorii tăi s-au răzvrătit împotriva Mea. 28De aceea, am socotit ca niște pângăriţi#Cap. 47:6. Plâng. 2:2,6,7. pe căpeteniile Sfântului Locaș, am#Ps. 79:4. Ier. 24:9. Dan. 9:11. Zah. 8:13. dat pierzării pe Iacov și batjocurii pe Israel.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu