Isaia 2
VDC

Isaia 2

2
1Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului: 2Se#Mica 4:1. va întâmpla în#Gen. 49:1. Ier. 23:20. scurgerea vremurilor că#Ps. 68:15,16. muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălța deasupra dealurilor și#Ps. 72:8. Cap. 27:13. toate neamurile se vor îngrămădi spre el. 3Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniți#Ier. 31:6; 50:5. Zah. 8:21,23., să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci#Luca 24:47. din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 4El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbiile lor își vor#Ps. 46:9. Osea 2:18. Zah. 9:10. făuri fiare de plug și din sulițele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu#Ps. 72:3,7. vor mai învăța războiul. 5Veniți, casă a lui Iacov, să umblăm#Efes. 5:8. în lumina Domnului! 6Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de#Num. 23:7. idolii Răsăritului și dedați#Deut. 18:14. la vrăjitorie ca filistenii și#Ps. 106:35. Ier. 10:2. se unesc cu fiii străinilor. 7Țara lor este plină#Deut. 17:16,17. de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit; țara este plină de cai, și carele lor sunt fără număr. 8Dar țara lor este plină#Ier. 2:28. și de idoli, căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor, înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. 9De aceea cei mici vor fi coborâți și cei mari vor fi smeriți: nu-i vei ierta. 10Intră#Vers. 19,21. Apoc. 6:15. în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui! 11Omul va trebui să-și plece privirea#Vers. 17. Cap. 5:15,16; 13:11. semeață și îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălțat#Cap. 4:1; 11:10,11; 12:1,4; 24:21; 25:9; 26:1; 27:1,2,12,13; 28:5; 29:18; 30:23; 52:6. Ier. 30:7,8. Ezec. 38:14,19; 39:11,22. Osea 2:16,18,21. Ioel 3:18. Amos 9:11. Obad. 8. Mica 4:6; 5:10; 7:11,12. Ţef. 3:11,16. Zah. 9:16. în ziua aceea. 12Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță, ca să fie plecat: 13împotriva tuturor cedrilor#Cap. 14:8; 37:24. Ezec. 31:3. Zah. 11:1,2. înalți și falnici ai Libanului și împotriva tuturor stejarilor Basanului; 14împotriva#Cap. 30:25. tuturor munților înalți și împotriva tuturor dealurilor falnice; 15împotriva tuturor turnurilor înalte și împotriva#1 Împ. 10:22. tuturor zidurilor întărite; 16împotriva tuturor corăbiilor din Tarsis și împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. 17Mândria#Vers. 11. omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălțat în#Vers. 11. ziua aceea. 18Toți idolii vor pieri. 19Oamenii vor intra în peșterile#Vers. 10. Osea 10:8. Luca 23:30. Apoc. 6:16; 9:6. stâncilor și în crăpăturile pământului, de#2 Tes. 1:9. frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când Se va scula să#Cap. 30:32. Hag. 2:6,21. Evr. 12:26. îngrozească pământul. 20În#Cap. 30:22; 31:7. ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci 21și#Vers. 19. vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica#Vers. 10,19. Domnului și de strălucirea măreției Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. 22Nu vă mai încredeți#Ps. 146:3. Ier. 17:5. dar în om, în#Iov 27:3. ale cărui nări nu este decât suflare! Căci ce preț are el?

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.