Evrei 11
VDC

Evrei 11

11
1Și credința este o încredere neclintită în lucrurile#Rom. 8:24,25. 2 Cor. 4:18; 5:7. nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 2Pentru că#Vers. 39., prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. 3Prin credință pricepem că lumea#Gen. 1:1. Ps. 33:6. Ioan 1:3. Cap. 1:2. 2 Pet. 3:5. a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. 4Prin credință a adus Abel#Gen. 4:4. 1 Ioan 3:12. lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă#Gen. 4:10., măcar că este mort. 5Prin credință a fost mutat Enoh#Mat. 23:35. Cap. 12:24. Gen. 5:22,24. de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. 6Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. 7Prin credință Noe#Gen. 6:13,22., când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, a#1 Pet. 3:20. făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii#Rom. 3:22; 4:13. Filip. 3:9. care se capătă prin credință. 8Prin credință Avraam#Gen. 12:1,4. Fapte 7:2-4., când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. 9Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în#Gen. 12:8; 13:3,18; 18:1,9. corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună-moștenitori#Cap. 6:17. cu el ai aceleiași făgăduințe. 10Căci el aștepta cetatea#Cap. 12:22; 13:14. care are temelii tari, al#Cap. 3:4. Apoc. 21:2,10. cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 11Prin credință și Sara#Gen. 17:19; 18:11,14; 21:2., cu toată vârsta ei trecută, a#Luca 1:36. primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia#Rom. 4:21. Cap. 10:23. Celui ce-i făgăduise. 12De aceea, dintr-un singur om#Rom. 4:19., și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca#Gen. 22:17. Rom. 4:18. stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. 13În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat#Vers. 39. lucrurile făgăduite, ci#Vers. 27. Ioan 8:56. doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind#Gen. 23:4; 47:9. 1 Cron. 29:15. Ps. 39:12; 119:19. 1 Pet. 1:17; 2:11. că sunt străini și călători pe pământ. 14Cei ce vorbesc în felul acesta arată#Cap. 13:14. deslușit că sunt în căutarea unei patrii. 15Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este rușine să#Exod 3:6,15. Mat. 22:32. Fapte 7:32. Se numească Dumnezeul lor, căci le-a#Filip. 3:20. Cap. 13:14. pregătit o cetate. 17Prin credință a adus Avraam#Gen. 22:1,9. jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduințele#Iac. 2:21. cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18El căruia i se spusese: „În#Gen. 21:12. Rom. 9:7. Isaac vei avea o sămânță care-ți va purta numele!” 19Căci se gândea că Dumnezeu poate#Rom. 4:17,19,21. să învieze chiar și din morți: și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. 20Prin credință a dat Isaac#Gen. 27:27,39. lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. 21Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat#Gen. 48:5,16,20. pe fiecare din fiii lui Iosif și „s-a#Gen. 47:31. închinat, rezemat pe vârful toiagului său”. 22Prin credință a pomenit Iosif#Gen. 50:24,25. Exod 13:19., când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. 23Prin credință a fost ascuns Moise#Exod 2:2. Fapte 7:20. trei luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca#Exod 1:16,22. împăratului. 24Prin credință Moise#Exod 2:10,11., când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25ci a vrut#Ps. 84:10. mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26El socotea ocara#Cap. 13:13. lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire#Cap. 10:35.. 27Prin credință a#Exod 10:28,29; 12:37; 13:17,18. părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar#Vers. 13. fi văzut pe Cel ce este nevăzut. 28Prin credință a#Exod 12:21. prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. 29Prin credință au#Exod 14:22,29. trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghițiți. 30Prin credință au căzut zidurile#Ios. 6:20. Ierihonului după ce au fost ocolite șapte zile. 31Prin credință n-a pierit curva Rahav#Ios. 6:23. Iac. 2:25. împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise#Ios. 2:1. iscoadele cu bunăvoință. 32Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aș vrea să vorbesc de Ghedeon#Jud. 6:11., de Barac#Jud. 4:6., de Samson#Jud. 13:24., de Iefta#Jud. 11:1; 12:7., de David#1 Sam. 16:1,13; 17:45., de Samuel#1 Sam. 1:20; 12:20. și de proroci! 33Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au#2 Sam. 7:11. căpătat făgăduințe, au#Jud. 14:5,6. 1 Sam. 17:34,35. Dan. 6:22. astupat gurile leilor, 34au#Dan. 3:25. stins puterea focului, au#1 Sam. 20:1. 1 Împ. 19:3. 2 Împ. 6:16. scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli#2 Împ. 20:7. Iov 42:10. Ps. 6:8., au fost viteji în războaie, au pus#Jud. 15:8,15. 1 Sam. 14:13; 17:51,52. 2 Sam. 8:1. pe fugă oștirile vrăjmașe. 35Femeile#1 Împ. 17:22. 2 Împ. 4:35. și-au primit înapoi pe morții lor înviați; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți#Fapte 22:25.. 36Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri#Gen. 39:20. Ier. 20:2; 37:15. și închisoare, 37au#1 Împ. 21:13. 2 Cron. 24:21. Fapte 7:58; 14:19. fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit#2 Împ. 1:8. Mat. 3:4. îmbrăcați cu#Zah. 13:4. cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți – 38ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin#1 Împ. 18:4; 19:9. peșteri și prin crăpăturile pământului. 39Toți aceștia, măcar că au fost lăudați#Vers. 2,13. pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, 40pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva#Cap. 7:22; 8:6. mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la#Cap. 5:9; 12:23. Apoc. 6:11. desăvârșire fără noi.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.