Geneza 39
VDC

Geneza 39

39
Iosif în Egipt
1Iosif a fost dus în Egipt, și Potifar#Cap. 37:36. Ps. 105:17., dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat#Cap. 37:28. de la ismaeliţii care-l aduseseră acolo. 2Domnul#Vers. 21. Cap. 21:22; 26:24,28; 28:15. 1 Sam. 16:18; 18:14,28. Fapte 7:9. a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. 3Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea#Ps. 1:3. să-i meargă bine ori de ce se apuca. 4Iosif#Cap. 18:3; 19:19. Vers. 21. a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai-mare peste#Cap. 24:2. casa lui și i-a încredinţat tot ce avea. 5De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat#Cap. 30:27. casa egipteanului din pricina lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp. 6Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură#1 Sam. 16:12. și plăcut la chip.
Fecioria lui Iosif
7După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: „Culcă-te#2 Sam. 13:11. cu mine!” 8El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. 9El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum#Prov. 6:29,32. aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc#Cap. 20:6. Lev. 6:2. 2 Sam. 12:13. Ps. 51:4. împotriva lui Dumnezeu?” 10Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. 11Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, 12ea#Prov. 7:13. l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. 13Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână și fugise afară, 14a chemat oamenii din casă și le-a zis: „Vedeţi, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat în gura mare. 15Și, când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 16Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. 17Atunci i-a vorbit#Exod 23:1. Ps. 120:3. astfel: „Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. 18Și cum am ridicat glasul și am ţipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 19După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: „Iată ce mi-a făcut robul tău”, stăpânul lui Iosif s-a mâniat#Prov. 6:34,35. foarte tare. 20A luat pe Iosif și l-a aruncat#Ps. 105:18. 1 Pet. 2:19. în temniţă#Cap. 40:3,15; 41:14., în locul unde erau închiși întemniţaţii împăratului, și astfel Iosif a stat acolo, în temniţă.
Iosif în temniţă
21Domnul a fost cu Iosif și Și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut#Exod 3:21; 11:3; 12:36. Ps. 106:46. Prov. 16:7. Dan. 1:9. Fapte 7:9,10. să capete trecere înaintea mai-marelui temniţei. 22Și mai-marele temniţei a pus#Cap. 40:3,4. sub privegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. 23Mai-marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul#Vers. 2,3. era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu