Geneza 23
VDC

Geneza 23

23
Moartea și îngroparea Sarei
1Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci și șapte de ani: aceștia sunt anii vieţii Sarei. 2Sara a murit la Chiriat-Arba#Ios. 14:15. Jud. 1:10., adică Hebron#Cap. 13:18; 23:19., în ţara Canaan, și Avraam a venit să jelească pe Sara și s-o plângă. 3Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het: 4„Eu#Cap. 17:8. 1 Cron. 29:15. Ps. 105:12. Evr. 11:9,13. sunt străin și venetic printre voi; daţi-mi#Fapte 7:5. un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta și s-o ridic dinaintea mea.” 5Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam: 6„Ascultă-ne, domnule! Tu ești ca un domnitor#Cap. 13:2; 14:14; 24:35. al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ţi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.” 7Avraam s-a sculat și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării, adică înaintea fiilor lui Het. 8Și le-a vorbit astfel: „Dacă găsiţi cu cale să-mi îngrop moarta și s-o iau dinaintea ochilor mei, ascultaţi-mă și rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar, 9să-mi dea peștera Macpela, care-i a lui și care este chiar la marginea ogorului lui; să mi-o dea în schimbul preţului ei, ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.” 10Efron era și el acolo, în mijlocul fiilor lui Het. Și Efron, Hetitul, a răspuns lui Avraam în auzul fiilor lui Het și în auzul tuturor celor ce treceau#Cap. 34:20,24. Rut 4:4. pe poarta cetăţii: 11„Nu#2 Sam. 24:21-24., domnul meu, ascultă-mă! Îţi dăruiesc ogorul și-ţi dăruiesc și peștera care este în el. Ţi le dăruiesc în faţa fiilor norodului meu: și îngroapă-ţi moarta.” 12Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării. 13Și a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului ţării: „Ascultă-mă, te rog! Îţi dau preţul ogorului. Primește-l de la mine și-mi voi îngropa moarta în el.” 14Și Efron a răspuns astfel lui Avraam: 15„Domnul meu, ascultă-mă! O bucată de pământ de patru sute de sicli#Exod 30:13. Ezec. 45:12. de argint – ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ţi dar moarta!” 16Avraam a înţeles pe Efron. Și Avraam a cântărit#Ier. 32:9. lui Efron preţul cumpărării despre care vorbise, în faţa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la orice negustor. 17Ogorul#Cap. 25:9; 49:30-32; 50:13. Fapte 7:16. lui Efron din Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, ogorul și peștera din el și toţi copacii care se aflau în ogor și în toate hotarele lui de jur împrejur 18au fost întărite astfel ca moșie a lui Avraam, în faţa fiilor lui Het și a tuturor celor ce treceau pe poarta cetăţii. 19După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastă-sa, în peștera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, adică Hebron, în ţara Canaan. 20Ogorul și peștera din el au fost întărite#Rut 4:7-10. Ier. 32:10,11. astfel lui Avraam, ca ogor pentru înmormântare, de către fiii lui Het.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu