Exodul 3
VDC

Exodul 3

3
Rugul aprins
1Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul#Cap. 2:16. Madianului. Odată, a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele#Cap. 18:5. 1 Împ. 19:8. lui Dumnezeu, la Horeb. 2Îngerul#Deut. 33:16. Is. 63:9. Fapte 7:30. Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. 3Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie#Ps. 111:2. Fapte 7:31. minunată și pentru ce nu se mistuie rugul.” 4Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat#Deut. 33:16. din mijlocul rugului și a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” 5Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ți#Cap. 19:12. Ios. 5:15. Fapte 7:33. încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.” 6Și a adăugat: „Eu sunt#Gen. 28:13. Vers. 15. Cap. 4:5. Mat. 22:32. Marcu 12:26. Luca 20:37. Fapte 7:32. Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” Moise și-a ascuns fața, căci se temea#1 Împ. 19:13. Is. 6:1,5. să-L privească pe Dumnezeu. 7Domnul a zis: „Am#Cap. 2:23-25. Neem. 9:9. Ps. 106:44. Fapte 7:34. văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor#Cap. 1:11. lui, căci îi#Gen. 18:21. Cap. 2:25. cunosc durerile. 8M-am coborât#Gen. 11:5,7; 18:21; 50:24. ca să-l izbăvesc#Cap. 6:6,8; 12:51. din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară#Deut. 1:25; 8:7-9. bună și întinsă, într-o țară unde curge#Vers. 17. Cap. 13:5; 33:3. Num. 13:27. Deut. 26:9,15. Ier. 11:5; 32:22. Ezec. 20:6. lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc canaaniții#Gen. 15:18., hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebusiții. 9Iată#Cap. 2:23. că strigătele israeliților au ajuns până la Mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc#Cap. 1:11,13,14,22. egiptenii. 10Acum#Ps. 105:26. Mica 6:4., vino, Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”
Trimiterea lui Moise
11Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine#Cap. 6:12. 1 Sam. 18:18. Is. 6:5,8. Ier. 1:6. sunt eu, ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?” 12Dumnezeu a zis: „Eu voi#Gen. 31:3. Deut. 31:23. Ios. 1:5. Rom. 8:31. fi negreșit cu tine, și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” 13Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: ‘Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi’ și mă vor întreba: ‘Care este Numele Lui?’, ce le voi răspunde?” 14Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce Se numește «Eu#Cap. 6:3. Ioan 8:58. 2 Cor. 1:20. Evr. 13:8. Apoc. 1:4. sunt» m-a trimis la voi.’” 15Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: ‘Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele#Ps. 135:13. Osea 12:5. Meu pentru veșnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.’ 16Du-te, strânge#Cap. 4:29. pe bătrânii lui Israel și spune-le: ‘Mi s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. El a zis#Gen. 50:24. Cap. 2:25; 4:31. Luca 1:68.: «V-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt 17și am zis: Vă#Gen. 15:14,16. Vers. 8. voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara canaaniților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și iebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere.»’ 18Ei vor asculta#Cap. 4:31. de glasul tău și te vei duce, tu și bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului și îi veți spune: ‘Domnul Dumnezeul evreilor S-a întâlnit#Cap. 5:1,3. cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru.’ 19Știu că împăratul Egiptului n-are#Num. 23:3,4,15,16. să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. 20Eu Îmi voi întinde#Cap. 5:2; 6:6; 7:4,5; 9:15. mâna și voi lovi Egiptul cu tot#Cap. 7—13; 7:3; 11:9. Deut. 6:22. Neem. 9:10. Ps. 105:27; 135:9. Ier. 32:20. Fapte 7:36. felul de minuni, pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. 21Voi face#Cap. 12:31. chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor, și, când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. 22Fiecare femeie#Cap. 11:3; 12:36. Ps. 106:46. Prov. 16:7. va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre. Și veți jefui#Gen. 15:14. Cap. 11:2; 12:35,36. Iov 27:17. Prov. 13:22. Ezec. 39:10. astfel pe egipteni.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.