Exodul 23
VDC

Exodul 23

23
Legi privitoare la dreptate
1Să nu răspândești zvonuri#Vers. 7. Lev. 19:16. 2 Sam. 19:27. Ps. 15:3; 101:5. Prov. 10:18. neadevărate#Cap. 20:16. Deut. 19:16,17,18. Ps. 35:11. Prov. 19:5,9,28; 24:28. 1 Împ. 21:10,13. Mat. 26:59-61. Fapte 6:11,13.. Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. 2#Gen. 7:1; 19:4,7. Cap. 32:1,2. Ios. 24:15. 1 Sam. 15:9. 1 Împ. 19:10. Iov 31:34. Prov. 1:10,11,15; 4:14. Mat. 27:24,26. Marcu 15:15. Luca 23:23. Fapte 24:27; 25:9. nu te iei după mulţime ca să faci rău și la judecată#Vers. 6,7. Lev. 19:15. Deut. 1:17. Ps. 72:2. să nu mărturisești trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. 3Să nu părtinești pe sărac la judecată. 4Dacă#Deut. 22:1. Iov 31:29. Prov. 24:17; 25:21. Mat. 5:44. Rom. 12:20. 1 Tes. 5:15. întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. 5Dacă vezi#Deut. 22:4. măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar. 6La judecată, să nu te atingi de dreptul#Vers. 2. Deut. 27:19. Iov 31:13,21. Ecl. 5:8. Is. 10:1,2. Ier. 5:28; 7:6. Amos 5:12. Mal. 3:5. săracului. 7Ferește-te de o învinuire#Vers. 1. Lev. 19:11. Luca 3:14. Efes. 4:25. nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat#Deut. 27:25. Ps. 94:21. Prov. 17:15,26. Ier. 7:6. Mat. 27:4. și pe cel drept, căci nu voi ierta#Cap. 34:7. Rom. 1:18. pe cel vinovat. 8Să nu primești#Deut. 16:19. 1 Sam. 8:3; 12:3. 2 Cron. 19:7. Ps. 26:10. Prov. 15:27; 17:8,23; 29:4. Is. 1:23; 5:23; 33:15. Ezec. 22:12. Amos 5:12. Fapte 24:26. daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepţi. 9Să nu asuprești pe străin#Cap. 22:21. Deut. 10:19; 24:14,17; 27:19. Ps. 94:6. Ezec. 22:7. Mal. 3:5.; știţi ce simte străinul, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
Dragostea de aproapele
10Timp de șase#Lev. 25:3,4. ani, să semeni pământul și să-i strângi rodul. 11Dar în al șaptelea, să-i dai răgaz și să-l lași să se odihnească; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne să mănânce fiarele de pe câmp.
Tot așa să faci cu via și măslinii tăi. 12Timp de șase#Cap. 20:8,9. Deut. 5:13. Luca 13:14. zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle. 13Să păziţi#Deut. 4:9. Ios. 22:5. Ps. 39:1. Efes. 5:15. 1 Tim. 4:16. tot ce v-am spus și să nu rostiţi numele#Num. 32:38. Deut. 12:3. Ios. 23:7. Ps. 16:4. Osea 2:17. Zah. 13:2. altor dumnezei: numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră.
Păzirea sărbătorilor
14De trei#Cap. 34:23. Lev. 23:4. Deut. 16:16. ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea Mea. 15Să ţii Sărbătoarea#Cap. 12:15; 13:6; 34:18. Lev. 23:6. Deut. 16:8. Azimilor; timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azimi, cum ţi-am poruncit – căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt – și să nu#Cap. 34:20. Deut. 16:16. vii cu mâinile goale înaintea Mea. 16Să ţii Sărbătoarea#Cap. 34:22. Lev. 23:10. Deut. 16:13. Secerișului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; și să ţii Sărbătoarea Strângerii Roadelor, la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. 17De trei ori#Cap. 34:23. Deut. 16:16. pe an, toată partea bărbătească să se înfăţișeze înaintea Domnului Dumnezeu. 18Să n-aduci cu pâine#Cap. 12:8; 34:25. Lev. 2:11. Deut. 16:4. dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu rămână toată noaptea până dimineaţa. 19Să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga#Cap. 22:29; 34:26. Lev. 23:10,17. Num. 18:12,13. Deut. 26:10. Neem. 10:35. celor dintâi roade ale pământului.
#Cap. 34:26. Deut. 14:21. nu fierbi un ied în laptele mamei lui.
Dumnezeu izgonește pe canaaniţi
20Iată#Cap. 14:19; 32:34; 33:2,14. Num. 20:16. Ios. 5:13; 6:2. Ps. 91:11. Is. 63:9., Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. 21Fii cu ochii în patru înaintea Lui și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești#Num. 14:11. Ps. 78:40,56. Efes. 4:30. Evr. 3:10,16. Lui, pentru că nu vă va#Cap. 32:34. Num. 14:35. Deut. 18:19. Ios. 24:19. Ier. 5:7. Evr. 3:11. 1 Ioan 5:16. ierta păcatele, căci Numele#Is. 9:6. Ier. 23:6. Ioan 10:30,38. Meu este în El. 22Dar, dacă vei asculta glasul Lui și dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu voi fi vrăjmașul#Gen. 12:3. Deut. 30:7. Ier. 30:20. vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. 23Îngerul#Vers. 20. Cap. 33:2. Meu va merge înaintea ta și te va#Ios. 24:8,11. duce la amoriţi, hetiţi, fereziţi, canaaniţi, heviţi și iebusiţi și-i voi nimici. 24Să nu#Cap. 20:5. te închini înaintea dumnezeilor lor și să nu le slujești; să nu te iei#Lev. 18:3. Deut. 12:30,31. după popoarele acestea în purtarea lor, ci să le#Cap. 34:13. Num. 33:52. Deut. 7:5,25; 12:3. nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi capiștile. 25Voi să slujiţi#Deut. 6:13; 10:12,20; 11:13,14; 13:4. Ios. 22:5; 24:14,15,21,24. 1 Sam. 7:3; 12:20,24. Mat. 4:10. Domnului Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta#Deut. 7:13; 28:5,8. pâinea și apele și va#Cap. 15:26. Deut. 7:15. depărta boala din mijlocul tău. 26Nu#Deut. 7:14; 28:4. Iov 21:10. Mal. 3:10,11. va fi în ţara ta nici femeie care să-și lepede copilul, nici femeie stearpă. Numărul zilelor tale îl voi face să fie#Gen. 25:8; 35:29. 1 Cron. 23:1. Iov 5:26; 42:17. Ps. 55:23; 90:10. deplin. 27Voi trimite groaza#Gen. 35:5. Cap. 15:14,16. Deut. 2:25; 11:25. Ios. 2:9,11. 1 Sam. 14:15. 2 Cron. 14:14. Mea înaintea ta, voi pune pe#Deut. 7:23. fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toţi vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. 28Voi trimite#Deut. 7:20. Ios. 24:12. viespile bondărești înaintea ta și vor izgoni dinaintea ta pe heviţi, canaaniţi și hetiţi. 29Nu-i#Deut. 7:22. voi izgoni într-un singur an dinaintea ta, pentru ca ţara să n-ajungă o pustie și să nu se înmulţească împotriva ta fiarele de pe câmp. 30Ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta, până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea ţării. 31Îţi voi întinde#Gen. 15:18. Num. 34:3. Deut. 11:24. Ios. 1:4. 1 Împ. 4:21,24. Ps. 72:8. hotarele de la Marea Roșie până la marea filistenilor și de la pustie până la râu (Eufrat). Căci voi#Ios. 21:44. Jud. 1:4; 11:21. da în mâinile voastre pe locuitorii ţării și-i vei izgoni dinaintea ta. 32#Cap. 34:12,15. Deut. 7:2. nu faci legământ cu ei, nici cu dumnezeii lor. 33Ei să nu locuiască în ţara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea, căci atunci ai sluji dumnezeilor lor, și aceasta ar fi o#Cap. 34:12. Deut. 7:16; 12:30. Ios. 23:13. Jud. 2:3. 1 Sam. 18:21. Ps. 106:36. cursă pentru tine.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu