Exodul 15
VDC

Exodul 15

15
Cântarea de laudă
1Atunci#Jud. 5:1. 2 Sam. 22:1. Ps. 106:12., Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:
„Voi cânta#Vers. 21. Domnului, căci Și-a arătat slava:
A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.
2Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de#Deut. 10:21. Ps. 18:2; 22:3; 59:17; 62:6; 109:1; 118:14; 140:7. Is. 12:2. Hab. 3:18,19. laudă:
El m-a scăpat.
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda.
El este Dumnezeul tatălui#Cap. 3:15,16. meu: pe El Îl voi#2 Sam. 22:47. Ps. 99:5; 118:28. Is. 25:1. preamări.
3Domnul este un războinic#Ps. 24:8. Apoc. 19:11. viteaz:
Numele#Cap. 6:3. Ps. 83:18. Lui este Domnul.
4El a aruncat în mare carele#Cap. 14:28. lui Faraon și oastea lui;
Luptătorii lui aleși#Cap. 14:7. au fost înghiţiţi în Marea Roșie.
5I-au acoperit#Cap. 14:28. valurile
Și s-au coborât#Neem. 9:11. în fundul apelor, ca o piatră.
6Dreapta#Ps. 118:15,16. Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria;
Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași.
7Prin mărimea măreţiei#Deut. 33:26. Tale,
Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi;
Îţi dezlănţui mânia
Și ea-i mistuie#Ps. 59:13. ca pe#Is. 5:24; 47:14. o trestie.
8La suflarea#Cap. 14:21. 2 Sam. 22:16. Iov 4:9. 2 Tes. 2:8. nărilor Tale, s-au îngrămădit apele,
S-au ridicat talazurile#Ps. 78:13. Hab. 3:10. ca un zid
Și s-au închegat valurile în mijlocul mării.
9Vrăjmașul#Jud. 5:30. zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge,
Voi împărţi#Gen. 49:27. Is. 53:12. Luca 11:22. prada de război;
Mă voi răzbuna pe ei,
Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’
10Dar Tu ai#Cap. 14:21. suflat cu suflarea Ta
Și marea#Vers. 5. Cap. 14:28. i-a acoperit;
Ca plumbul s-au afundat
În adâncimea apelor.
11Cine#2 Sam. 7:22. 1 Împ. 8:23. Ps. 71:19; 86:8; 89:6,8. Ier. 10:6; 49:19. este ca Tine între dumnezei, Doamne?
Cine este ca Tine minunat#Is. 6:3. în sfinţenie,
Bogat în fapte de laudă
Și făcător#Ps. 77:14. de minuni?
12Tu Ţi-ai întins mâna#Vers. 6. dreaptă,
Și i-a înghiţit pământul.
13Prin îndurarea Ta, Tu ai#Ps. 77:15,20; 78:52; 80:1; 106:9. Is. 63:12,13. Ier. 2:6. călăuzit
Și ai izbăvit pe poporul acesta,
Iar prin puterea Ta îl îndrepţi
Spre#Ps. 78:54. locașul sfinţeniei Tale.
14Popoarele#Num. 14:14. Deut. 2:25. Ios. 2:9,10. vor afla lucrul acesta și se vor cutremura:
Apucă groaza#Ps. 48:6. pe filisteni,
15Se înspăimântă#Gen. 36:40. căpeteniile#Deut. 2:4. Edomului
Și un tremur apucă pe#Num. 22:3. Hab. 3:7. războinicii lui Moab.
Toţi#Ios. 5:1. locuitorii Canaanului leșină de la inimă.
16Îi va apuca#Deut. 2:25; 11:25. Ios. 2:9. teama și spaima;
Iar văzând măreţia braţului Tău,
Vor sta muţi ca#1 Sam. 25:37. o piatră,
Până va trece poporul Tău, Doamne!
Până va trece
Poporul pe care Ţi l-ai#Cap. 19:5. Deut. 32:9. 2 Sam. 7:23. Ps. 74:2. Is. 43:1,3; 51:10. Ier. 31:11. Tit 2:14. 1 Pet. 2:9. 2 Pet. 2:1. răscumpărat.
17Tu îi vei aduce și-i vei așeza#Ps. 44:2; 80:8. pe muntele moștenirii Tale,
În locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaș, Doamne,
La Templul#Ps. 78:54. pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!
18Și Domnul#Ps. 10:16; 29:10; 146:10. Is. 57:15. va împărăţi în veac și în veci de veci.
19Căci caii#Cap. 14:23. Prov. 21:31. lui Faraon, carele și călăreţii lui au intrat în mare,
Și Domnul#Cap. 14:28,29. a adus peste ei apele mării;
Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării.”
20Maria#Jud. 4:4. 1 Sam. 10:5., prorociţa#Num. 26:59., sora lui Aaron, a#1 Sam. 18:6. luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu#Jud. 11:34; 21:21. 2 Sam. 6:16. Ps. 68:11,25; 149:3; 150:4. timpane și jucând.
21Maria răspundea#1 Sam. 18:7. copiilor lui Israel#Vers. 1.: „Cântaţi Domnului, căci Și-a arătat slava:
A năpustit în mare pe cal și pe călăreţ.”
Apele de la Mara
22Moise a pornit pe Israel de la Marea Roșie. Au apucat înspre pustia#Gen. 16:7; 25:18. Șur și, după trei zile de mers în pustie, n-au găsit apă. 23Au ajuns la#Num. 33:8. Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amărăciune). 24Poporul a cârtit#Cap. 16:2; 17:3. împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?” 25Moise a strigat#Cap. 14:10; 17:4. Ps. 50:15. către Domnul, și Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat#2 Împ. 2:21; 4:41. în apă. Și apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul#Ios. 24:25. poporului legi și porunci și acolo l-a pus la#Cap. 16:4. Deut. 8:2,16. Jud. 2:22; 3:1,4. Ps. 66:10; 81:7. încercare. 26El a zis: „Dacă#Deut. 7:12,15. vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile#Deut. 28:27,60. cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul#Cap. 23:25. Ps. 41:3,4; 103:3; 147:3., care te vindecă.” 27Au ajuns la#Num. 33:9. Elim, unde erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici. Și au tăbărât acolo, lângă apă.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu