Deuteronomul 6
VDC

Deuteronomul 6

6
Ținerea poruncilor Domnului
1Iată poruncile#Cap. 4:1; 5:31; 12:1., legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire; 2ca#Exod 20:20. Cap. 10:12,13. Ps. 111:10; 128:1. Ecl. 12:13. să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind, în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile Lui pe care ți le dau și să ai#Cap. 4:40. Prov. 3:1,2. zile multe. 3Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum#Gen. 15:5; 22:17. ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara#Exod 3:8. în care curge lapte și miere. 4Ascultă#Is. 42:8. Marcu 12:29,32. Ioan 17:3. 1 Cor. 8:4,6., Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5Să iubești#Cap. 10:12. Mat. 22:37. Marcu 12:30. Luca 10:27. pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima#2 Împ. 23:25. ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6Și poruncile acestea#Cap. 11:18; 32:46. Ps. 37:31; 40:8; 119:11,98. Prov. 3:3. Is. 51:7., pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7Să le întipărești#Cap. 4:9; 11:19. Ps. 78:4-6. Efes. 6:4. în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 8Să le legi#Exod 13:9,16. Cap. 11:18. Prov. 3:3; 6:21; 7:3. ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. 9Să le#Cap. 11:20. Is. 57:8. scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.
Tâlcuirea poruncii despre dragostea de Dumnezeu
10Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai#Ios. 24:13. Ps. 105:44. zidit, 11case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei#Cap. 8:10. sătura, 12vezi să nu uiți pe Domnul, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. 13Să te temi#Cap. 10:12,20; 13:4. Mat. 4:10. Luca 4:8. de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești și pe Numele Lui să juri. 14Să nu#Ps. 63:11. Is. 45:23; 65:16. Ier. 4:2; 5:7; 12:16. vă duceți#Cap. 8:19; 11:28. Ier. 25:6. după alți dumnezei dintre dumnezeii#Cap. 13:7. popoarelor din jurul vostru, 15căci Domnul#Exod 20:5. Cap. 4:24. Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel#Cap. 7:4; 11:17., Domnul Dumnezeul tău S-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. 16#Mat. 4:7. Luca 4:12. nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, cum#Exod 17:2,7. Num. 20:3,4; 21:4,5. 1 Cor. 10:9. L-ați ispitit la Masa. 17Ci să păziți#Cap. 11:13,22. Ps. 119:4. poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. 18Să faci#Exod 15:26. Cap. 12:28; 13:18. ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, 19după ce va#Num. 33:52,53. izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. 20Când fiul#Exod 13:14. tău te va întreba într-o zi: ‘Ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru?’, 21să răspunzi fiului tău: ‘Noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui#Exod 3:19; 13:3. cea puternică. 22Domnul#Exod 7:8-12. Ps. 135:9. a făcut, sub ochii noștri, minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregii lui case 23și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. 24Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem#Vers. 2. de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim#Cap. 10:13. Iov 35:7,8. Ier. 32:39. totdeauna fericiți și să ne#Cap. 4:1; 8:1. Ps. 41:2. Luca 10:28. țină în viață, cum face astăzi. 25Vom avea parte#Lev. 18:5. Cap. 24:13. Rom. 10:3,5. de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.’

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.