Deuteronomul 33
VDC

Deuteronomul 33

33
Binecuvântarea rostită de Moise
1Iată binecuvântarea#Gen. 49:28. cu care Moise, omul#Ps. 90, titlu. lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui.
2El a zis:
„Domnul#Exod 19:18,20. Jud. 5:4,5. Hab. 3:3. a venit din Sinai
Și a răsărit peste ei din Seir,
A strălucit din muntele Paran
Și a ieșit din mijlocul zecilor de mii#Ps. 68:17. Dan. 7:10. Fapte 7:53. Gal. 3:19. Evr. 2:2. Apoc. 5:11; 9:16. de sfinți,
Având în dreapta Lui focul legii.
3Da, El iubește#Exod 19:5. Cap. 7:7,8. Ps. 47:4. Osea 11:1. Mal. 1:2. popoarele;
Toți#Cap. 7:6. 1 Sam. 2:9. Ps. 50:5. sfinții sunt în mâna Ta.
Ei au stat#Luca 10:39. Fapte 22:3. la picioarele Tale,
Au primit#Prov. 2:1. cuvintele Tale.
4Moise#Ioan 1:17; 7:19. ne-a dat legea,
Moștenirea#Ps. 119:111. adunării lui Iacov.
5El era împărat#Gen. 36:31. Jud. 9:2; 17:6. în Israel#Cap. 32:15.
Când se adunau căpeteniile poporului
Și semințiile lui Israel.
6Trăiască Ruben și să nu moară
Și bărbații lui să fie mulți la număr!”
7Iată ce a zis despre Iuda:
„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda
Și adu-l la poporul lui.
Puternice să-i fie mâinile#Gen. 49:8.
Și să-i fii ajutor#Ps. 146:5. împotriva vrăjmașilor lui!”
8Despre Levi a zis:
„Tumim#Exod 28:30. și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt
Pe care l-ai#Exod 17:7. Num. 20:13. Cap. 8:2,3,16. Ps. 81:7. ispitit la Masa
Și cu care Te-ai certat la apele Meriba.
9Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: ‘Nu i-am văzut!’
Și despre frații lui: ‘Nu vă#Exod 32:26-28. cunosc!’
Iar de copii n-a vrut să mai știe.
Căci ei păzesc#Ier. 18:18. Mal. 2:5,6. Cuvântul Tău
Și țin legământul Tău; 10Ei învață#Lev. 10:11. Cap. 17:9-11; 24:8. Ezec. 44:23,24. Mal. 2:7. pe Iacov poruncile Tale
Și pe Israel, legea Ta;
Ei pun#Exod 30:7,8. Num. 16:40. 1 Sam. 2:28. tămâie sub nările Tale
Și ardere-de-tot#Lev. 1:9,13,17. Ps. 51:19. Ezec. 43:27. pe altarul Tău.
11Binecuvântează tăria lui, Doamne!
Primește lucrarea#2 Sam. 24:23. Ps. 20:3. Ezec. 20:40,41; 43:27. mâinilor lui!
Frânge șalele potrivnicilor lui
Și vrăjmașii lui să nu se mai scoale!”
12Despre Beniamin a zis:
„El este preaiubitul Domnului,
El va locui la adăpost lângă Dânsul.
Domnul îl va ocroti totdeauna
Și se va odihni între umerii Lui.”
13Despre Iosif a zis:
„Țara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare#Gen. 49:25.,
Cel mai bun dar al cerului, roua#Gen. 27:28.,
Cele mai bune ape care sunt jos,
14Cele mai bune roade ale soarelui,
Cele mai bune roade ale fiecărei luni,
15Cele mai bune roade din munții#Gen. 49:26. cei vechi,
Cele mai bune roade de pe dealurile#Hab. 3:6. cele veșnice,
16Cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el.
Bunăvoința#Exod 3:2,4. Fapte 7:30,35. Celui ce S-a arătat în rug
Să vină peste capul#Gen. 49:26. lui Iosif,
Pe creștetul capului domnului fraților lui!
17El are frumusețea întâiului născut#1 Cron. 5:1. al taurului;
Coarnele#Num. 23:22. Ps. 92:10. lui sunt cum sunt coarnele bivolului;
Cu ele va împunge#1 Împ. 22:11. Ps. 44:5. pe toate popoarele,
Până la marginile pământului:
Ele sunt zecile de#Gen. 48:19. mii ale lui Efraim,
Ele sunt miile lui Manase.”
18Despre Zabulon a zis:
„Bucură-te#Gen. 49:13-15., Zabuloane, de alergările tale
Și tu, Isahar, de corturile tale!
19Ei vor chema#Is. 2:3. popoarele pe munte;
Acolo vor#Ps. 4:5. aduce jertfe de dreptate,
Căci vor suge bogăția mării
Și comorile ascunse în nisip.”
20Despre Gad a zis:
„Binecuvântat să fie cine lărgește pe Gad#Ios. 13:8. 1 Cron. 12:8.!
Gad se odihnește ca un leu
și sfâșie la brațe și capete.
21El a ales#Num. 32:16,17. cea dintâi parte a țării,
Căci acolo stă ascunsă moștenirea legiuitorului;
El a mers cu fruntașii#Ios. 4:12. poporului,
A adus la îndeplinire dreptatea Domnului
Și poruncile Lui față de Israel.”
22Despre Dan a zis:
„Dan este un pui de leu
Care se aruncă#Ios. 19:47. Jud. 18:27. din Basan.”
23Despre Neftali a zis:
„Neftali, sătul#Gen. 49:21. de bunăvoință
Și copleșit cu binecuvântări de la Domnul,
Ia în stăpânire partea de#Ios. 19:32. apus și miazăzi!”
24Despre Așer a zis:
„Binecuvântat#Gen. 49:20. să fie Așer între copiii lui Israel!
Plăcut să fie fraților lui
Și să-și înmoaie#Iov 29:6. piciorul în untdelemn!
25Zăvoarele tale să fie de fier și de aramă#Cap. 8:9.
Și puterea ta să țină cât zilele tale!
26Nimeni#Exod 15:11. Ps. 86:8. Ier. 10:6. nu este ca Dumnezeul lui Israel#Cap. 32:15.,
El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor,
Trece#Ps. 68:4,33,34; 104:3. Hab. 3:8. cu măreție pe nori.
27Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost#Ps. 90:1.
Și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare.
El a izgonit#Cap. 9:3-5. pe vrăjmaș dinaintea ta
Și a zis: ‘Nimicește-l.’
28Israel#Num. 23:9. Ier. 23:6; 33:16. este fără frică în locuința lui,
Izvorul#Cap. 8:7,8. lui Iacov este deoparte,
Într-o țară plină de grâu și de must,
Și cerul#Gen. 27:28. Cap. 11:11. lui picură roua.
29Ferice#Ps. 144:15. de tine, Israele! Cine#2 Sam. 7:23. este ca tine,
Un popor mântuit de Domnul,
Scutul#Ps. 115:9-11. care îți dă ajutor
Și sabia care te face slăvit?
Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii#2 Sam. 22:45. Ps. 18:44; 66:3; 81:15. înaintea ta,
Și tu#Cap. 32:13. vei călca peste înălțimile lor.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.