Deuteronomul 23
VDC
23
Cei primiţi în adunare
1Cel scopit, sau famenul, să nu intre în adunarea Domnului. 2Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. 3Amonitul#Neem. 13:1,2. și moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, 4pentru că#Cap. 2:29. nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum, la ieșirea voastră din Egipt, și pentru că#Num. 22:5,6. au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. 5Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. 6#Ezra 9:12. nu-ţi pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor toată viaţa ta, pe vecie. 7Să nu urăști pe edomit, căci#Gen. 25:24-26. Obad. 10,12. este fratele tău; să nu urăști pe egiptean, căci ai fost străin#Exod 22:21; 23:9. Lev. 19:34. Cap. 10:19. în ţara lui: 8fiii care li se vor naște, în al treilea neam, să intre în adunarea Domnului.
Curăţia în tabără
9Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. 10Dacă va#Lev. 15:16. fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără și să nu intre în tabără; 11spre seară să se scalde#Lev. 15:5. în apă și, după asfinţitul soarelui, va putea să se întoarcă în tabără. 12Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. 13Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ţi acoperi murdăriile ieșite din tine, când vei ieși afară. 14Căci Domnul Dumnezeul tău merge#Lev. 26:12. în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească și să-ţi dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu Se abată de la tine.
Robii fugiţi. Darurile din curvie
15Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob#1 Sam. 30:15. care va fugi la tine după ce l-a părăsit. 16Să rămână la tine, în mijlocul tău, în locul pe care-l va alege el, într-una din cetăţile tale, unde îi va plăcea: să nu-l asuprești#Exod 22:21.. 17Să nu fie nicio curvă din fetele#Lev. 19:29. Prov. 2:16. lui Israel și să nu fie niciun sodomit#Gen. 19:5. 2 Împ. 23:7. din fiii lui Israel. 18Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici preţul unui câine, ca împlinire a unei juruinţe oarecare, căci și unul, și altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
Împrumuturile cu dobândă
19Să nu#Exod 22:25. Lev. 25:36,37. Neem. 5:2,7. Ps. 15:5. Luca 6:34,35. ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. 20De la străin#Lev. 19:34. Cap. 15:3. vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul#Cap. 15:10. Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ce vei face în ţara pe care o vei lua în stăpânire.
Juruinţele. Strugurii și spicele
21Dacă#Num. 30:2. Ecl. 5:4,5. faci o juruinţă Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeţi s-o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îţi va cere socoteală, și te vei face vinovat de un păcat. 22Dacă te ferești să faci o juruinţă, nu faci un păcat. 23Dar să păzești și să împlinești ce-ţi va ieși#Num. 30:2. Ps. 66:13,14. de pe buze, și anume juruinţele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. 24Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri, după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei. 25Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice#Mat. 12:1. Marcu 2:23. Luca 6:1. cu mâna, dar secera în holdele aproapelui tău să n-o pui.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu