2 Cronici 12:12

2 Cronici 12:12 VDC

Pentru că Roboam se smerise, Domnul Și-a abătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda.
VDC: Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Cronici 12:12