2 Samuel 22
VDC
22
Cântarea lui David
1David a îndreptat către Domnul cuvintele#Exod 15:1. Jud. 5:1. acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit#Ps. 18, titlu; 34:19. din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul.
2El a zis:
„Domnul#Deut. 32:4. Ps. 18:2; 31:3; 71:3; 91:2; 144:2. este stânca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.
3Dumnezeu este stânca mea
la care#Evr. 2:13. găsesc un adăpost,
scutul#Gen. 15:1. meu și puterea#Luca 1:69. care mă mântuiește,
turnul#Prov. 18:10. meu cel înalt și scăparea#Ps. 9:9; 14:6; 59:16; 71:7. Ier. 16:19. mea.
Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie!
4Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.
5Căci valurile morţii mă înconjuraseră,
șuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră,
6legăturile#Ps. 116:3. mormântului mă înconjuraseră,
laţurile morţii mă prinseseră.
7În strâmtorarea mea, am chemat#Ps. 116:4; 120:1. Iona 2:2. pe Domnul,
am chemat pe Dumnezeul meu;
din locașul Lui, El mi-a auzit#Exod 3:7. Ps. 34:6,15,17. glasul și strigătul meu a ajuns la urechile Lui.
8Atunci, pământul s-a cutremurat#Jud. 5:4. Ps. 77:18; 97:4. și s-a clătinat,
temeliile#Iov 26:11. cerului s-au mișcat
și s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.
9Fum se ridica din nările Lui
și un foc#Ps. 97:3. Hab. 3:5. Evr. 12:29. mistuitor ieșea din gura Lui:
cărbuni aprinși ţâșneau din ea.
10A plecat#Ps. 144:5. Is. 64:1. cerurile și S-a coborât:
un nor gros#Exod 20:21. 1 Împ. 8:12. Ps. 97:2. era sub picioarele Lui.
11Călărea pe un heruvim și zbura, venea pe aripile#Ps. 104:3. vântului;
12era înconjurat cu întunericul#Vers. 10. Ps. 97:2. ca și cu un cort,
era înconjurat cu grămezi de ape și cu nori întunecoși.
13Din strălucirea care era înaintea Lui
scânteiau cărbuni#Vers. 9. de foc.
14Domnul a tunat#Jud. 5:20. 1 Sam. 2:10; 7:10. Ps. 29:3. Is. 30:30. din ceruri,
Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;
15a aruncat săgeţi#Deut. 32:23. Ps. 7:13; 77:17; 144:6. Hab. 3:11. și a risipit pe vrăjmașii mei,
a aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă.
16Fundul mării s-a văzut,
temeliile lumii au fost descoperite
de mustrarea#Exod 15:8. Ps. 106:9. Naum 1:4. Mat. 8:26. Domnului,
de vuietul suflării nărilor Lui.
17El#Ps. 144:7. Și-a întins mâna de sus, din înălţime, m-a apucat,
m-a scos din apele cele mari;
18m-a izbăvit#Vers. 1. de potrivnicul meu cel puternic,
de vrăjmașii mei
care erau mai tari decât mine.
19Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele,
dar Domnul a fost sprijinitorul meu,
20El m-a scos la loc#Ps. 31:8; 118:5. larg.
El m-a mântuit, pentru că mă#Cap. 15:26. Ps. 22:8. iubește.
21Domnul mi-a#Vers. 25. 1 Sam. 26:23. 1 Împ. 8:32. Ps. 7:8. răsplătit după nevinovăţia mea,
mi-a făcut după curăţia#Ps. 24:4. mâinilor mele;
22căci am păzit#Gen. 18:19. Ps. 119:3; 128:1. Prov. 8:32. căile Domnului,
nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
23Toate poruncile#Deut. 7:12. Ps. 119:30,102. Lui au fost#Gen. 6:9; 17:1. Iov 1:1. înaintea mea
și nu m-am depărtat de la legile Lui.
24Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea.
25De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia#Vers. 21. mea
după curăţia mea înaintea Lui.
26Cu cel bun#Mat. 5:7. Tu ești bun,
cu omul drept Te porţi după dreptate,
27cu cel curat ești curat,
cu cel îndărătnic#Lev. 26:23,24,27,28. Te porţi după îndărătnicia lui.
28Tu mântuiești pe poporul#Exod 3:7,8. Ps. 72:12,13. care se smerește,
și cu privirea Ta
cobori pe cei mândri#Iov 40:11,12. Is. 2:11,12,17; 5:15. Dan. 4:37..
29Da, Tu ești lumina mea, Doamne!
Domnul luminează întunericul meu.
30Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate,
cu Dumnezeul meu sar peste zid.
31Căile lui Dumnezeu sunt#Deut. 32:4. Dan. 4:37. Apoc. 15:3. desăvârșite,
Cuvântul Domnului este#Ps. 12:6; 119:140. Prov. 30:5. curăţit;
El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.
32Căci cine#1 Sam. 2:2. Is. 45:5,6. este Dumnezeu, afară de Domnul?
Și cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
33Dumnezeu este cetăţuia mea#Exod 15:2. Ps. 27:1; 28:7,8; 31:4. Is. 12:2. cea tare
și El mă călăuzește pe#Evr. 13:21. calea cea dreaptă#Deut. 18:13. Iov 22:3. Ps. 101:2,6; 119:1..
34El îmi face picioarele ca#Cap. 2:18. Hab. 3:19. ale cerboaicelor
și El mă așază pe locurile mele cele înalte#Deut. 32:13. Is. 33:16; 58:14..
35Îmi#Ps. 144:1. deprinde mâinile la luptă
și braţele mele întind arcul de aramă.
36Tu îmi dai scutul mântuirii Tale
și ajung mare prin bunătatea Ta.
37Lărgești#Prov. 4:12. drumul sub pașii mei
și picioarele mele nu se clatină.
38Urmăresc pe vrăjmașii mei și-i nimicesc,
nu mă întorc până nu-i nimicesc.
39Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală;
cad#Mal. 4:3. sub picioarele mele.
40Tu mă încingi#Ps. 18:32,39. cu putere pentru luptă,
răpui sub mine pe potrivnicii#Ps. 44:5. mei.
41Faci pe vrăjmașii mei să dea dosul#Gen. 49:8. Exod 23:27. Ios. 10:24. înaintea mea
și nimicesc pe cei ce mă urăsc.
42Se uită în jurul lor și nu-i cine să-i scape.
Strigă către Domnul#Iov 27:9. Prov. 1:28. Is. 1:15. Mica 3:4., dar nu le răspunde!
43Îi pisez ca#2 Împ. 13:7. Ps. 35:5. Dan. 2:35. pulberea pământului,
îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul#Is. 10:6. Mica 7:10. Zah. 10:5. de pe uliţe.
44Mă scapi#Cap. 3:1; 5:1; 19:9,14; 20:1,2,22. din neînţelegerile poporului meu;
mă păstrezi drept căpetenie#Deut. 28:13. Cap. 8:1-14. Ps. 2:8. a neamurilor;
un popor#Is. 55:5. pe care nu-l cunoșteam îmi este supus.
45Fiii străinului mă lingușesc; mă ascultă la cea dintâi poruncă.
46Fiii străinului leșină de la inimă,
tremură când ies din#Mica 7:17. cetăţuie.
47Trăiască Domnul
și binecuvântată să fie Stânca mea!
Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii#Ps. 89:26. mele,
48Dumnezeu, care este răzbunătorul meu,
care-mi supune#Ps. 144:2. popoarele
49și care mă face să scap de vrăjmașii mei!
Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei,
mă izbăvești de omul#Ps. 140:1. asupritor.
50De aceea Te voi lăuda printre#Rom. 15:9. neamuri, Doamne,
și voi cânta spre slava Numelui Tău!
51El dă#Ps. 144:10. mari izbăviri împăratului Său
și arată milă unsului#Ps. 89:20. Său:
lui David și seminţei#Cap. 7:12,13. Ps. 89:29. lui pentru totdeauna.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu