มัทธิว 5
NODTHNT

มัทธิว 5

5
พระเยซู​สอน​คน​ตังหลาย
1เมื่อ​พระเยซู​หัน​หมู่​คน​ตวย​มา​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก พระองค์​ก็​ขึ้น​ไป​บน​ดอย แล้ว​นั่ง​อยู่​ตี้​หั้น หมู่​สาวก​ก็​เข้า​มา​หา​พระองค์ 2พระองค์​ตั้งเก๊า​เตสนา​สั่ง​สอน​หมู่​เขา​ว่า
3“คน​ใด​ตี้​ตุ๊กยาก​ตาง​ฝ่าย​วิญญาณ พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​เขา​ได้​เป๋น​คน​ของ​แผ่นดิน​สวรรค์​แล้ว
4คน​ใด​เป๋น​ตุ๊ก​โศกเศร้า พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​เล้าโลม​ใจ๋​จาก​พระเจ้า
5คน​ใด​มี​จิตใจ๋​อ่อนน้อม พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​ฮับ​แผ่นดิน​โลก​เป๋น​มรดก
6คน​ใด​ใค่​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​นัก​เหลือ​สิ่ง​อื่นๆ
พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​อิ่ม​อก​อิ่ม​ใจ๋
7คน​ใด​มี​ใจ๋​เมตต๋า พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​พระเจ้า​จะ​เมตต๋า​อินดู​เขา
8คน​ใด​มี​ใจ๋​บริสุทธิ์​หมดใส​จงฮัก​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า​แต๊ๆ
พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​หัน​พระเจ้า
9คน​ใด​สร้าง​ความ​สงบ​สุข พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​พระเจ้า​จะ​ถือ​ว่า​เขา​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์
10คน​ใด​โดน​ค่ำ​ย้อน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า
พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข เขา​ได้​เป๋น​คน​ของ​แผ่นดิน​สวรรค์​แล้ว
11“เมื่อ​ใด​หมู่​ต้าน​โดน​ดู​ถูก​ดู​แควน โดน​ค่ำ ถูก​ใส่ฮ้าย​ตี้​บ่เป๋น​เรื่อง​แต๊ ย้อน​ติดต๋าม​ตวย​เฮา พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​สุข 12จง​จื้นจม​ยินดี​เต๊อะ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​มี​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่​ไว้​ใน​สวรรค์​สำหรับ​หมู่​ต้าน​แล้ว หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สมัย​เก่า​ก่อน ก็​โดน​ค่ำ​จาอี้​เหมือน​กั๋น
เกื๋อ​กับ​ความ​เป่ง​แจ้ง
13“ต้าน​ตังหลาย​เผียบ​เหมือน​เกื๋อ​สำหรับ​คน​ใน​โลก​นี้#5:13 เกื๋อ​ป้องกั๋น​ของ​กิ๋น​บ่หื้อ​เน่า​เจ้น​เดียว​กั๋น​คน​ตี้​เผียบ​เหมือน​เกื๋อ​จะ​จ้วย​ฮักษา​หื้อ​จิตใจ๋​คน​บ่เสีย​ถ้า​เกื๋อ​จ๋าง​ไป​เหีย จะ​เยียะ​หื้อ​เก็ม​แหม​ตึง​บ่ได้ บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​แหม​ต่อไป เอา​ขว้าง​หื้อ​คน​ย่ำ​เต้าอั้น 14ต้าน​ตังหลาย​เผียบ​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​สำหรับ​คน​ใน​โลก​นี้ เมือง​ตี้​แป๋ง​ไว้​บน​ดอย​จะ​เอา​ซ่อน​บ่หื้อ​คน​หัน​ตึง​บ่ได้ 15เผียบ​เหมือน​เมื่อ​ต๋าม​โกม​ไฟ ก็​บ่มี​ใผ​เอา​ถัง​มา​ควบ​ไว้​เหีย แต่​จะ​เอา​โกม​นั้น​ตั้ง​ไว้​บน​ตั่ง เปื้อ​จะ​ส่อง​แจ้ง​เฮื่อฮ่าม​หื้อ​คน​ตังหลาย​ใน​เฮือน​นั้น​ได้​หัน​ถี่ๆ 16หมู่​ต้าน​ก็​เหมือน​กั๋น จง​ส่อง​แจ้ง​ออก​ไป​หื้อ​คน​ตังหลาย​ได้​หัน เปื้อ​เมื่อ​หมู่​เขา​ได้​หัน​ก๋าน​ดี​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ ก็​จะ​สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​ต้าน ผู้​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์
พระเยซู​สอน​เรื่อง​บท​บัญญัติ​ต่างๆ
17“จะ​ไป​กึ๊ด​ว่า​เฮา​มา​ยกเลิก​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กาว่า​มา​ยกเลิก​กำสอน​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้ เฮา​บ่ได้​มา​ยกเลิก​ของ​หมู่​นั้น​เน่อ แต่​มา​เยียะ​หื้อ​ครบ​ถูกต้อง​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​นั้น 18เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เมื่อ​ฟ้า​กับ​ดิน​ยัง​มี​อยู่ จะ​บ่มี​อักษร​ตั๋ว​ใด​กาว่า​ขีดๆ นึ่ง​จะ​สูญหาย​ไป​จาก​บท​บัญญัติ จ๋น​กว่า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​บท​บัญญัติ​นั้น​จะ​สำเร็จ​ครบ​ถ้วน 19ย้อน​จาอั้น​คน​ใด​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ข้อ​เล็กๆ หน้อยๆ ยัง​แอกขะแตก​สอน​คน​อื่น​หื้อ​เยียะ​เหมือน​ตั๋ว​เก่า​แหม คน​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​คน​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ แต่​ถ้า​คน​ใด​ตึง​สอน​ตึง​ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น คน​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​คน​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ 20เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​บ่เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​นัก​เหลือ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี ต้าน​จะ​เข้า​แผ่นดิน​สวรรค์​บ่ได้​เลย
เรื่อง​ก๋าน​โขด​เกี้ยด
21“ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้​ยิน​กำสอน​ของ​โมเสส​ตี้​สอน​คน​ใน​สมัย​โบราณ​ว่า ‘ห้าม​ฆ่า​คน’#อพย. 20:13 ถ้า​ใผ​ฆ่า​คน คน​นั้น​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต๋าม​บท​บัญญัติ 22แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​โขด#5:22 สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​มี​ข้อความ​ว่า โขด​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ตั๋ว​โดย​บ่มี​สาเหตุ​​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ตั๋ว คน​นั้น​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ถ้า​ใผ​ด่า​ปี้น้อง​ว่า ‘ไอ่​สึ่ง​ตึง’ ก็​จะ​ถูก​ปา​ขึ้น​ศาล​ของ​สภา​จาว​ยิว ถ้า​ใผ​ด่า​ปี้น้อง​ว่า ‘ไอ่​ง่าว’ คน​นั้น​จะ​ได้​ฮับ​โต้ษ​เถิง​ตก​หม้อหน้าฮก
23“ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ต้าน​เอา​เครื่อง​ปู่จา​มา​เถิง​แต้น​ปู่จา​แล้ว แต่​กึ๊ด​ได้​ว่า​ปี้น้อง​โขด​หื้อ​ต้าน​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​เยียะ​ไป 24หื้อ​ต้าน​วาง​เครื่อง​ปู่จา​นั้น​ไว้​หั้น แล้ว​ขะใจ๋​ปิ๊ก​ไป​คืนดี​กับ​ปี้น้อง​คน​นั้น​เหีย​ก่อน แล้ว​ปิ๊ก​มา​ถวาย​ของ​ปู่จา​แก่​พระเจ้า
25“ถ้า​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กับ​ใผ​คน​ใด หื้อ​ขะใจ๋​อู้​ตกลง​กั๋น​เวยๆ ใน​หละหว่าง​ก๋าง​ตาง​ตี้​ก่ำลัง​เตียว​ไป ก่อน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ขึ้น​ศาล ถ้า​บ่จาอั้น​คน​ตี้​เป๋น​คน​ฟ้อง​จะ​มอบ​ต้าน​หื้อ​ผู้​พิพากษา แล้ว​ผู้​พิพากษา​จะ​มอบ​ต้าน​หื้อ​นาย​กุม​คอก นาย​กุม​คอก​ก็​จะ​เอา​ต้าน​ไป​ขัง​คอก​ไว้​เหีย 26เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ต้าน​จะ​ออก​จาก​คอก​ตึง​บ่ได้ จ๋น​กว่า​จะ​จ่าย​ก้า​ปรับ​จ๋น​ครบ​กู้​บาท​กู้​สตางค์​#5:26 ถ้า​แป๋​ตรงๆ กับ​ภาษา​กรีก​จื้อ​คอดรันเตสเหีย​ก่อน
เรื่อง​ก๋าน​มี​จู๊
27“ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำ​ตี้​โมเสส​ได้​สอน​ไว้​ว่า ‘ห้าม​เป๋น​จู๊​ผัว​เมีย​เปิ้น’#อพย. 20:14 28แต่​เฮา​จะ​บอก​ต้าน​ว่า ถ้า​ต้าน​ผ่อ​แม่ญิง​แล้ว​กึ๊ด​ใน​ตาง​บ่ดี ต้าน​ก็​ได้​หลง​ผิด​เป๋น​จู๊​ตาง​ใจ๋​กับ​แม่ญิง​คน​นั้น​แล้ว 29ย้อน​จาอั้น​ถ้า​แก่นต๋า​เบื้อง​ขวา​ของ​ต้าน เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​ควัด​ต๋า​เผิก​นั้น​ขว้าง​ไป​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เสีย​อวัยวะ​ไป​อย่าง​นึ่ง ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ครบ​หมด แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก 30ถ้า​มือ​เบื้อง​ขวา​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​บาป หื้อ​ตัด​มือ​เบื้อง​นั้น​ขว้าง​ไป​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เสีย​อวัยวะ​ไป​อย่าง​นึ่ง ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ครบ​หมด​แต่​ต้อง​ถูก​ส่ง​ลง​หม้อหน้าฮก
เรื่อง​ก๋าน​ละ​ผัว​ละ​เมีย
31“โมเสส​ก็​ได้​สอน​ตวย​ว่า ‘ถ้า​ใผ​คน​ใด​จะ​ละ​เมีย ก็​หื้อ​เขียน​ใบหย่า​หื้อ​เมีย​เหีย’#ฉธบ. 24:1 32แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ป้อจาย​คน​ใด​ละ​เมีย​ย้อน​สาเหตุ​อื่นๆ นอกจาก​ป้อจาย​ไป​เล่นจู๊ ก็​เยียะ​หื้อ​เมีย​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เมื่อ​มี​ผัว​ใหม่ ป้อจาย​คน​ใด​ตี้​มา​แต่งงาน​กับ​แม่ญิง​คน​นี้ ก็​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เหมือน​กั๋น
เรื่อง​ก๋าน​สาบาน
33“ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้ยิน​กำ​สอน​ของ​โมเสส ตี้​สอน​คน​ใน​สมัย​โบราณ​ว่า ‘ห้าม​หื้อ​เสีย​กำ​สาบาน​แต่​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​กำ​สาบาน ตี้​ได้​ถวาย​แก่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นั้น’ 34แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ดี​สาบาน​เลย ถ้า​สาบาน​โดย​อ้าง​เถิง​สวรรค์​ก็​เหมือน​อ้าง​เถิง​พระเจ้า ย้อน​ว่า​สวรรค์​เป๋น​ตี้​พระเจ้า​นั่ง​ปกครอง​อยู่#ยก. 5:12; อสย. 66:1 35กาว่า​บ่ดี​สาบาน​โดย​อ้าง​เถิง​โลก​นี้​ใน​กำ​สาบาน ย้อน​ว่า​โลก​นี้​ก็​เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​ของ​พระเจ้า กาว่า​โดย​อ้าง​เถิง​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​กำ​สาบาน ย้อน​ว่า​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก็​เป๋น​กรุง​ของ​พระ​มหา​กษัตริย์ อ้าง​จาอี้​ก็​เหมือน​อ้าง​เถิง​พระเจ้า​ตวย 36กาว่า​จะ​ใจ๊​หัว​ของ​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​ประกั๋น​ใน​กำ​สาบาน​ก็​เยียะ​บ่ได้ ย้อน​ว่า​ผม​บน​หัว​ของ​ต้าน แม้​แต่​เส้น​เดียว​ก็​ยัง​บ่มี​ปั๋ญญา​เยียะ​หื้อ​ดำกิก กาว่า​หงอก​ขาว​เผือะ​ขาว​เผือก​ได้​เลย 37ถ้า ‘ใจ้’ ก็​บอก​ว่า ‘ใจ้’ ถ้า ‘บ่ใจ้’ ก็​บอก​ว่า ‘บ่ใจ้’ อู้​มอกอี้​ปอ​แล้ว อู้​นัก​เหลือ​นี้​ก็​มา​จาก​มาร
เรื่อง​ก๋าน​แก้แค้น
38“ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำ​ตี้​โมเสส​ได้​อู้​ไว้​ว่า ‘เอา​แก่น​ต๋า​ส้าย​แก่น​ต๋า เอา​เขี้ยว​ส้าย​เขี้ยว’#อพย. 21:24 39แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ดี​แก้แค้น​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​เยียะ​ฮ้าย​ต่อ​ต้าน ถ้า​ใผ​คน​ใด​ตบ​แก้ม​เผิก​ขวา​ของ​ต้าน ก็​หื้อ​บิ่น​แก้ม​เผิก​ซ้าย​หื้อ​เขา​ตบ​แหม 40ถ้า​ใผ​คน​ใด​ก็​ต๋าม​ไป​ฟ้อง​ศาล​เปื้อ​ลู่​เอา​เสื้อ​ของ​ต้าน​เป๋น​ก้า​ไหม ก็​หื้อ​ต้าน​ถอด​เสื้อ​คุม​แถม​เขา​ไป​แหม​ผืน 41ถ้า​ทหาร​คน​ใด​เข​หื้อ​ต้าน​แบก​ของ​ของ​เขา เตียว​ตวย​ก้น​เขา​ไป​ไก๋​นึ่ง​กิโลเมตร หื้อ​ต้าน​ยอม​แบก​ของ​นั้น​เตียว​ต่อ​ไป​แหม​นึ่ง​กิโลเมตร​เน่อ 42ถ้า​ใผ​มา​ขอ​ของ​อะหยัง​จาก​ต้าน​ก็​หื้อ​เขา​ไป ถ้า​มี​ใผ​มา​ขอ​ยืม​อะหยัง​จาก​ต้าน ก็​จะ​ไป​บิ่น​หลัง​ต๋ำ​เขา​คน​นั้น​เน่อ
หื้อ​ฮัก​ศัตรู๋
43“ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำ​ตี้​โมเสส​ได้​อู้​ไว้​ว่า ‘จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​ของ​ต้าน แล้ว​หื้อ​จัง​ศัตรู๋’#ลนต. 19:18 44แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า​จง​ฮัก​ศัตรู๋​ของ​ต้าน หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​คน​ตี้​ค่ำ​หมู่​ต้าน​ตวย 45ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​จาอี้​แล้ว ก็​แสดง​ว่า​ต้าน​เป๋น​ลูก​แต๊ๆ ของ​พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ ย้อน​ว่า​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​ตะวัน​ส่อง​แจ้ง​หลึ​แจ้ง​หลึ้ง​ตึง​คน​บ่ดี​กับ​คน​ดี ก็​หื้อ​ฝน​ตก​ลง​มา​ใส่​ตึง​คน​ตี้​เยียะ​ดี​ตึง​คน​ตี้​เยียะ​ฮ้าย​เหมือน​กั๋น​หมด​กู้​คน 46ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​ฮัก​ก้า​คน​ตี้​ฮัก​ต้าน​ต้าน​จะ​ได้​รางวัล​อะหยัง ย้อน​ว่า​แม้​แต่​คน​เก็บ​ภาษี ก็​ยัง​ฮัก​คน​ตี้​ฮัก​เขา​เหมือน​กั๋น​บ่ใจ้​กา 47ถ้า​ต้าน​เอา​ก้า​อู้​ตั๊กตวาย​หมู่​ญาติ​ปี้น้อง​เปื้อน​ฝูง​ของ​ตั๋ว​เก่า​อย่าง​เดียว​เต้าอั้น ต้าน​จะ​ดี​เหลือ​คน​อื่นๆ จาใด ย้อน​ว่า​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​ก็​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น 48ย้อน​จาอั้น​หื้อ​เป๋น​คน​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง เหมือน​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​เป๋น​ผู้​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง