มัทธิว 5
NODTHNT

มัทธิว 5

5
พระเยซู​สอน​คน​ตังหลาย
1เมื่อ​พระเยซู​หัน​หมู่​คน​ตวย​มา​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก พระองค์​ก็​ขึ้น​ไป​บน​ดอย แล้ว​นั่ง​อยู่​ตี้​หั้น หมู่​สาวก​ก็​เข้า​มา​หา​พระองค์ 2พระองค์​ตั้งเก๊า​เตสนา​สั่ง​สอน​หมู่​เขา​ว่า
3“คน​ใด​ตี้​ตุ๊กยาก​ตาง​ฝ่าย​วิญญาณ พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​เขา​ได้​เป๋น​คน​ของ​แผ่นดิน​สวรรค์​แล้ว
4คน​ใด​เป๋น​ตุ๊ก​โศกเศร้า พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​เล้าโลม​ใจ๋​จาก​พระเจ้า
5คน​ใด​มี​จิตใจ๋​อ่อนน้อม พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​ฮับ​แผ่นดิน​โลก​เป๋น​มรดก
6คน​ใด​ใค่​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​นัก​เหลือ​สิ่ง​อื่นๆ
พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​อิ่ม​อก​อิ่ม​ใจ๋
7คน​ใด​มี​ใจ๋​เมตต๋า พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​พระเจ้า​จะ​เมตต๋า​อินดู​เขา
8คน​ใด​มี​ใจ๋​บริสุทธิ์​หมดใส​จงฮัก​ภักดี​ต่อ​พระเจ้า​แต๊ๆ
พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข ย้อน​ว่า​เขา​จะ​ได้​หัน​พระเจ้า
9คน​ใด​สร้าง​ความ​สงบ​สุข พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข
ย้อน​ว่า​พระเจ้า​จะ​ถือ​ว่า​เขา​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์
10คน​ใด​โดน​ค่ำ​ย้อน​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า
พระเจ้า​โผด​หื้อ​คน​นั้น​เป๋น​สุข เขา​ได้​เป๋น​คน​ของ​แผ่นดิน​สวรรค์​แล้ว
11“เมื่อ​ใด​หมู่​ต้าน​โดน​ดู​ถูก​ดู​แควน โดน​ค่ำ ถูก​ใส่ฮ้าย​ตี้​บ่เป๋น​เรื่อง​แต๊ ย้อน​ติดต๋าม​ตวย​เฮา พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​สุข 12จง​จื้นจม​ยินดี​เต๊อะ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​มี​รางวัล​อัน​ยิ่งใหญ่​ไว้​ใน​สวรรค์​สำหรับ​หมู่​ต้าน​แล้ว หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สมัย​เก่า​ก่อน ก็​โดน​ค่ำ​จาอี้​เหมือน​กั๋น
เกื๋อ​กับ​ความ​เป่ง​แจ้ง
13“ต้าน​ตังหลาย​เผียบ​เหมือน​เกื๋อ​สำหรับ​คน​ใน​โลก​นี้#5:13 เกื๋อ​ป้องกั๋น​ของ​กิ๋น​บ่หื้อ​เน่า​เจ้น​เดียว​กั๋น​คน​ตี้​เผียบ​เหมือน​เกื๋อ​จะ​จ้วย​ฮักษา​หื้อ​จิตใจ๋​คน​บ่เสีย​ถ้า​เกื๋อ​จ๋าง​ไป​เหีย จะ​เยียะ​หื้อ​เก็ม​แหม​ตึง​บ่ได้ บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​แหม​ต่อไป เอา​ขว้าง​หื้อ​คน​ย่ำ​เต้าอั้น 14ต้าน​ตังหลาย​เผียบ​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​สำหรับ​คน​ใน​โลก​นี้ เมือง​ตี้​แป๋ง​ไว้​บน​ดอย​จะ​เอา​ซ่อน​บ่หื้อ​คน​หัน​ตึง​บ่ได้ 15เผียบ​เหมือน​เมื่อ​ต๋าม​โกม​ไฟ ก็​บ่มี​ใผ​เอา​ถัง​มา​ควบ​ไว้​เหีย แต่​จะ​เอา​โกม​นั้น​ตั้ง​ไว้​บน​ตั่ง เปื้อ​จะ​ส่อง​แจ้ง​เฮื่อฮ่าม​หื้อ​คน​ตังหลาย​ใน​เฮือน​นั้น​ได้​หัน​ถี่ๆ 16หมู่​ต้าน​ก็​เหมือน​กั๋น จง​ส่อง​แจ้ง​ออก​ไป​หื้อ​คน​ตังหลาย​ได้​หัน เปื้อ​เมื่อ​หมู่​เขา​ได้​หัน​ก๋าน​ดี​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ ก็​จะ​สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​ต้าน ผู้​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์
พระเยซู​สอน​เรื่อง​บท​บัญญัติ​ต่างๆ
17“จะ​ไป​กึ๊ด​ว่า​เฮา​มา​ยกเลิก​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กาว่า​มา​ยกเลิก​กำสอน​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้ เฮา​บ่ได้​มา​ยกเลิก​ของ​หมู่​นั้น​เน่อ แต่​มา​เยียะ​หื้อ​ครบ​ถูกต้อง​ต๋าม​ตี้​เขียน​ไว้​นั้น 18เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า เมื่อ​ฟ้า​กับ​ดิน​ยัง​มี​อยู่ จะ​บ่มี​อักษร​ตั๋ว​ใด​กาว่า​ขีดๆ นึ่ง​จะ​สูญหาย​ไป​จาก​บท​บัญญัติ จ๋น​กว่า​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​บท​บัญญัติ​นั้น​จะ​สำเร็จ​ครบ​ถ้วน 19ย้อน​จาอั้น​คน​ใด​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ข้อ​เล็กๆ หน้อยๆ ยัง​แอกขะแตก​สอน​คน​อื่น​หื้อ​เยียะ​เหมือน​ตั๋ว​เก่า​แหม คน​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​คน​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ แต่​ถ้า​คน​ใด​ตึง​สอน​ตึง​ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น คน​นั้น​จะ​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​คน​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ 20เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​บ่เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​นัก​เหลือ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​กับ​หมู่​ฟาริสี ต้าน​จะ​เข้า​แผ่นดิน​สวรรค์​บ่ได้​เลย
เรื่อง​ก๋าน​โขด​เกี้ยด
21“ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้​ยิน​กำสอน​ของ​โมเสส​ตี้​สอน​คน​ใน​สมัย​โบราณ​ว่า ‘ห้าม​ฆ่า​คน’#อพย. 20:13 ถ้า​ใผ​ฆ่า​คน คน​นั้น​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต๋าม​บท​บัญญัติ 22แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​โขด#5:22 สำเนา​โบราณ​บาง​ฉบับ​มี​ข้อความ​ว่า โขด​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ตั๋ว​โดย​บ่มี​สาเหตุ​​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ตั๋ว คน​นั้น​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ถ้า​ใผ​ด่า​ปี้น้อง​ว่า ‘ไอ่​สึ่ง​ตึง’ ก็​จะ​ถูก​ปา​ขึ้น​ศาล​ของ​สภา​จาว​ยิว ถ้า​ใผ​ด่า​ปี้น้อง​ว่า ‘ไอ่​ง่าว’ คน​นั้น​จะ​ได้​ฮับ​โต้ษ​เถิง​ตก​หม้อหน้าฮก
23“ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ต้าน​เอา​เครื่อง​ปู่จา​มา​เถิง​แต้น​ปู่จา​แล้ว แต่​กึ๊ด​ได้​ว่า​ปี้น้อง​โขด​หื้อ​ต้าน​ใน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​เยียะ​ไป 24หื้อ​ต้าน​วาง​เครื่อง​ปู่จา​นั้น​ไว้​หั้น แล้ว​ขะใจ๋​ปิ๊ก​ไป​คืนดี​กับ​ปี้น้อง​คน​นั้น​เหีย​ก่อน แล้ว​ปิ๊ก​มา​ถวาย​ของ​ปู่จา​แก่​พระเจ้า
25“ถ้า​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กับ​ใผ​คน​ใด หื้อ​ขะใจ๋​อู้​ตกลง​กั๋น​เวยๆ ใน​หละหว่าง​ก๋าง​ตาง​ตี้​ก่ำลัง​เตียว​ไป ก่อน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ขึ้น​ศาล ถ้า​บ่จาอั้น​คน​ตี้​เป๋น​คน​ฟ้อง​จะ​มอบ​ต้าน​หื้อ​ผู้​พิพากษา แล้ว​ผู้​พิพากษา​จะ​มอบ​ต้าน​หื้อ​นาย​กุม​คอก นาย​กุม​คอก​ก็​จะ​เอา​ต้าน​ไป​ขัง​คอก​ไว้​เหีย 26เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ต้าน​จะ​ออก​จาก​คอก​ตึง​บ่ได้ จ๋น​กว่า​จะ​จ่าย​ก้า​ปรับ​จ๋น​ครบ​กู้​บาท​กู้​สตางค์​#5:26 ถ้า​แป๋​ตรงๆ กับ​ภาษา​กรีก​จื้อ​คอดรันเตสเหีย​ก่อน
เรื่อง​ก๋าน​มี​จู๊
27“ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำ​ตี้​โมเสส​ได้​สอน​ไว้​ว่า ‘ห้าม​เป๋น​จู๊​ผัว​เมีย​เปิ้น’#อพย. 20:14 28แต่​เฮา​จะ​บอก​ต้าน​ว่า ถ้า​ต้าน​ผ่อ​แม่ญิง​แล้ว​กึ๊ด​ใน​ตาง​บ่ดี ต้าน​ก็​ได้​หลง​ผิด​เป๋น​จู๊​ตาง​ใจ๋​กับ​แม่ญิง​คน​นั้น​แล้ว 29ย้อน​จาอั้น​ถ้า​แก่นต๋า​เบื้อง​ขวา​ของ​ต้าน เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​บาป ก็​หื้อ​ควัด​ต๋า​เผิก​นั้น​ขว้าง​ไป​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เสีย​อวัยวะ​ไป​อย่าง​นึ่ง ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ครบ​หมด แต่​ต้อง​ตก​หม้อหน้าฮก 30ถ้า​มือ​เบื้อง​ขวา​ของ​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​บาป หื้อ​ตัด​มือ​เบื้อง​นั้น​ขว้าง​ไป​เหีย ย้อน​ว่า​ถ้า​เสีย​อวัยวะ​ไป​อย่าง​นึ่ง ก็​ยัง​ดี​เหลือ​มี​ตึง​เนื้อ​ตึง​ตั๋ว​ครบ​หมด​แต่​ต้อง​ถูก​ส่ง​ลง​หม้อหน้าฮก
เรื่อง​ก๋าน​ละ​ผัว​ละ​เมีย
31“โมเสส​ก็​ได้​สอน​ตวย​ว่า ‘ถ้า​ใผ​คน​ใด​จะ​ละ​เมีย ก็​หื้อ​เขียน​ใบหย่า​หื้อ​เมีย​เหีย’#ฉธบ. 24:1 32แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ป้อจาย​คน​ใด​ละ​เมีย​ย้อน​สาเหตุ​อื่นๆ นอกจาก​ป้อจาย​ไป​เล่นจู๊ ก็​เยียะ​หื้อ​เมีย​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เมื่อ​มี​ผัว​ใหม่ ป้อจาย​คน​ใด​ตี้​มา​แต่งงาน​กับ​แม่ญิง​คน​นี้ ก็​ผิด​เรื่อง​ก๋าน​ล่วง​ประเวณี​เหมือน​กั๋น
เรื่อง​ก๋าน​สาบาน
33“ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้ยิน​กำ​สอน​ของ​โมเสส ตี้​สอน​คน​ใน​สมัย​โบราณ​ว่า ‘ห้าม​หื้อ​เสีย​กำ​สาบาน​แต่​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​กำ​สาบาน ตี้​ได้​ถวาย​แก่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นั้น’ 34แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ดี​สาบาน​เลย ถ้า​สาบาน​โดย​อ้าง​เถิง​สวรรค์​ก็​เหมือน​อ้าง​เถิง​พระเจ้า ย้อน​ว่า​สวรรค์​เป๋น​ตี้​พระเจ้า​นั่ง​ปกครอง​อยู่#ยก. 5:12; อสย. 66:1 35กาว่า​บ่ดี​สาบาน​โดย​อ้าง​เถิง​โลก​นี้​ใน​กำ​สาบาน ย้อน​ว่า​โลก​นี้​ก็​เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​ของ​พระเจ้า กาว่า​โดย​อ้าง​เถิง​กรุง​เยรูซาเล็ม​ใน​กำ​สาบาน ย้อน​ว่า​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก็​เป๋น​กรุง​ของ​พระ​มหา​กษัตริย์ อ้าง​จาอี้​ก็​เหมือน​อ้าง​เถิง​พระเจ้า​ตวย 36กาว่า​จะ​ใจ๊​หัว​ของ​ตั๋ว​เก่า​เป๋น​ประกั๋น​ใน​กำ​สาบาน​ก็​เยียะ​บ่ได้ ย้อน​ว่า​ผม​บน​หัว​ของ​ต้าน แม้​แต่​เส้น​เดียว​ก็​ยัง​บ่มี​ปั๋ญญา​เยียะ​หื้อ​ดำกิก กาว่า​หงอก​ขาว​เผือะ​ขาว​เผือก​ได้​เลย 37ถ้า ‘ใจ้’ ก็​บอก​ว่า ‘ใจ้’ ถ้า ‘บ่ใจ้’ ก็​บอก​ว่า ‘บ่ใจ้’ อู้​มอกอี้​ปอ​แล้ว อู้​นัก​เหลือ​นี้​ก็​มา​จาก​มาร
เรื่อง​ก๋าน​แก้แค้น
38“ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำ​ตี้​โมเสส​ได้​อู้​ไว้​ว่า ‘เอา​แก่น​ต๋า​ส้าย​แก่น​ต๋า เอา​เขี้ยว​ส้าย​เขี้ยว’#อพย. 21:24 39แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ดี​แก้แค้น​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​เยียะ​ฮ้าย​ต่อ​ต้าน ถ้า​ใผ​คน​ใด​ตบ​แก้ม​เผิก​ขวา​ของ​ต้าน ก็​หื้อ​บิ่น​แก้ม​เผิก​ซ้าย​หื้อ​เขา​ตบ​แหม 40ถ้า​ใผ​คน​ใด​ก็​ต๋าม​ไป​ฟ้อง​ศาล​เปื้อ​ลู่​เอา​เสื้อ​ของ​ต้าน​เป๋น​ก้า​ไหม ก็​หื้อ​ต้าน​ถอด​เสื้อ​คุม​แถม​เขา​ไป​แหม​ผืน 41ถ้า​ทหาร​คน​ใด​เข​หื้อ​ต้าน​แบก​ของ​ของ​เขา เตียว​ตวย​ก้น​เขา​ไป​ไก๋​นึ่ง​กิโลเมตร หื้อ​ต้าน​ยอม​แบก​ของ​นั้น​เตียว​ต่อ​ไป​แหม​นึ่ง​กิโลเมตร​เน่อ 42ถ้า​ใผ​มา​ขอ​ของ​อะหยัง​จาก​ต้าน​ก็​หื้อ​เขา​ไป ถ้า​มี​ใผ​มา​ขอ​ยืม​อะหยัง​จาก​ต้าน ก็​จะ​ไป​บิ่น​หลัง​ต๋ำ​เขา​คน​นั้น​เน่อ
หื้อ​ฮัก​ศัตรู๋
43“ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​กำ​ตี้​โมเสส​ได้​อู้​ไว้​ว่า ‘จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​ของ​ต้าน แล้ว​หื้อ​จัง​ศัตรู๋’#ลนต. 19:18 44แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า​จง​ฮัก​ศัตรู๋​ของ​ต้าน หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​คน​ตี้​ค่ำ​หมู่​ต้าน​ตวย 45ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​จาอี้​แล้ว ก็​แสดง​ว่า​ต้าน​เป๋น​ลูก​แต๊ๆ ของ​พระบิดา​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ ย้อน​ว่า​พระองค์​ก็​เยียะ​หื้อ​ตะวัน​ส่อง​แจ้ง​หลึ​แจ้ง​หลึ้ง​ตึง​คน​บ่ดี​กับ​คน​ดี ก็​หื้อ​ฝน​ตก​ลง​มา​ใส่​ตึง​คน​ตี้​เยียะ​ดี​ตึง​คน​ตี้​เยียะ​ฮ้าย​เหมือน​กั๋น​หมด​กู้​คน 46ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​ฮัก​ก้า​คน​ตี้​ฮัก​ต้าน​ต้าน​จะ​ได้​รางวัล​อะหยัง ย้อน​ว่า​แม้​แต่​คน​เก็บ​ภาษี ก็​ยัง​ฮัก​คน​ตี้​ฮัก​เขา​เหมือน​กั๋น​บ่ใจ้​กา 47ถ้า​ต้าน​เอา​ก้า​อู้​ตั๊กตวาย​หมู่​ญาติ​ปี้น้อง​เปื้อน​ฝูง​ของ​ตั๋ว​เก่า​อย่าง​เดียว​เต้าอั้น ต้าน​จะ​ดี​เหลือ​คน​อื่นๆ จาใด ย้อน​ว่า​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​ก็​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น 48ย้อน​จาอั้น​หื้อ​เป๋น​คน​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง เหมือน​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์​เป๋น​ผู้​ดี​พร้อม​กู้​อย่าง

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.