Лука 9:23-24

Лука 9:23-24 VBG

Каза още и на всички: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради Мен, той ще го спаси.
VBG: Верен
Share

Лука 9:23-24

Share