Parallel
66
1(По слав. 65) За първия певец. Песен. Псалм.
Възкликнете към Бога, цяла земя! 2Възпейте славата на Името Му, направете славна възхвалата Му! 3Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила враговете Ти ще Ти се покорят лицемерно. 4Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, ще възпява Името Ти. (Села.) 5Елате и вижте великите Божии дела – страшен е в делата Си към човешките синове. 6Той превърна морето в суша, те преминаха пеша през реката – там се развеселихме в Него. 7Той владее с мощта Си до века, очите Му наблюдават народите – бунтовниците да не се издигат. (Села.) 8Благославяйте нашия Бог, вие, народи, и направете да се чуе гласът на възхвалата Му – 9Той, който съхранява душата ни в живот и не оставя да се поклатят краката ни. 10Защото Ти, Боже, си ни изпитал, пречистил си ни, както се пречиства сребро. 11Довел си ни в мрежата, сложил си тежък товар на хълбоците ни, 12направил си хора да яздят на главите ни. Преминахме през огън и вода, но Ти ни изведе в изобилие. 13Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, ще Ти изпълня обещанията си, 14които устните ми произнесоха и устата ми изговориха, когато бях в беда. 15Ще Ти принеса всеизгаряния от угоени животни с благоуханието на овни, ще принеса говеда и козли. (Села.) 16Елате и слушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще разкажа какво е сторил за душата ми. 17Към Него извиках с устата си и езикът ми Го възвиси. 18Ако в сърцето си зачитах нечестието, Господ не би послушал. 19Но Бог наистина послуша, обърна внимание на гласа на молитвата ми. 20Благословен да е Бог, който не отхвърли молитвата ми и не оттегли от мен милостта Си!