Parallel
23
1(По слав. 22) Псалм на Давид.
ГОСПОД е пастир мой, няма да бъда в лишение. 2На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда. 3Освежава душата ми, води ме в пътеки на правда заради Името Си. 4Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. 5Приготвяш трапеза пред мен пред лицето на враговете ми, помазваш с миро главата ми, чашата ми прелива. 6Само благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН.