Битие 30
VBG
30
1А когато Рахил видя, че не раждаше деца на Яков, Рахил завидя на сестра си и каза на Яков: Дай ми деца, иначе аз ще умра! 2А Яков се разгневи на Рахил и каза: Нима съм аз на мястото на Бога, който е лишил утробата ти от плод? 3А тя каза: Ето слугинята ми Вала. Влез при нея, и тя да роди на коленете ми, за да придобия и аз деца чрез нея! 4И така, тя му даде слугинята си Вала за жена и Яков влезе при нея. 5И Вала забременя и роди син на Яков. 6Тогава Рахил каза: Бог отсъди за мен и послуша гласа ми, и ми даде син. Затова го нарече Дан#Съдия. 7И Вала, слугинята на Рахил, пак забременя и роди втори син на Яков. 8Тогава Рахил каза: Силни62 борби водих със сестра си и надвих. Затова го нарече Нефталим#Борба моя. 9Когато Лия видя, че престана да ражда, взе слугинята си Зелфа и я даде на Яков за жена. 10И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Яков. 11И Лия каза: Щастие дойде. Затова го нарече Гад#Щастие. 12И Зелфа, слугинята на Лия, роди втори син на Яков. 13Тогава Лия каза: Блажена съм, защото блажена ще ме нарекат жените. Затова го нарече Асир65. 14И през времето на пшеничената жетва Рувим излезе и намери мандрагорови ябълки#дудаим – плод на любов, бот. atropa mandragora. По онова време се е вярвало, че плодовете на това растение помагат при безплодие. на полето и ги донесе на майка си Лия. И Рахил каза на Лия: Я ми дай от мандрагоровите ябълки на сина си. 15А тя є каза: Малко ли ти е, че си отнела мъжа ми, че искаш да отнемеш мандрагоровите ябълки на сина ми? Тогава Рахил є каза: Като е така, нека лежи с теб тази нощ за мандрагоровите ябълки на сина ти. 16И когато Яков дойде вечерта от полето, Лия излезе да го посрещне и каза: При мен да влезеш, защото те откупих, откупих те с мандрагоровите ябълки на сина си! И той лежа с нея онази нощ. 17И Бог послуша Лия и тя забременя и роди пети син на Яков. 18И Лия каза: Бог ми даде наградата ми, задето дадох слугинята си на мъжа си. Затова го нарече Исахар67. 19И Лия пак забременя и роди шести син на Яков. 20И Лия каза: Бог ми даде добър дар, сега мъжът ми ще живее с мен, защото му родих шестима сина. Затова го нарече Завулон#Живеене. 21И после роди дъщеря, която наименува Дина#Съд. 22След това Бог си спомни за Рахил и Бог я послуша, и отвори утробата є. 23И тя забременя и роди син, и каза: Бог отне от мен позора. 24И го нарече Йосиф70, като каза: ГОСПОД да ми прибави и друг син. 25А когато Рахил роди Йосиф, Яков каза на Лаван: Пусни ме да си отида в моето място и в моята земя! 26Дай ми жените и децата ми, за които съм ти работил, за да си отида, защото ти знаеш работата, която ти свърших. 27А Лаван му каза: Ако съм намерил благоволение пред теб, остани, защото разбрах, че ГОСПОД ме е благословил заради теб. 28Каза още: Кажи ми каква заплата искаш, и ще ти я дам. 29А Яков му каза: Ти знаеш как съм ти работил и как е бил добитъкът ти при мен. 30Защото това, което имаше ти преди мен, беше малко, а сега нарасна и стана много. С моето идване ГОСПОД те благослови. Но сега, кога ще работя и за своя си дом? 31А той каза: Какво да ти дам? И Яков каза: Не ми давай нищо. Ако направиш, каквото ти кажа, аз пак ще паса стадото ти и ще го пазя: 32Да премина днес през цялото ти стадо и да отлъча от него всяко петнисто и пъстро животно и всяко тъмно животно между овцете, и всяка пъстра и петниста между козите. Те ще ми бъдат заплатата. 33И занапред, когато дойдеш да прегледаш заплатата ми, моята правота ще засвидетелства за мен – всяка коза, която не е петниста и пъстра, и всяка овца, която не е тъмна у мен, ще се счита за крадена. 34И Лаван каза: Нека да бъде, както си казал. 35И така, в същия ден отлъчи петнистите и шарени козли, всичките петнисти и пъстри кози, всичките, на които имаше бяло, и всичките черни между овцете, и ги предаде в ръцете на синовете му. 36И постави тридневен път между себе си и Яков, а Яков пасеше останалите от стадата на Лаван. 37Тогава Яков взе зелени пръчки от топола, от леска и от явор и изряза по тях бели ивици, така че да се вижда бялото по пръчките. 38Тези пръчки, по които беше изрязал белите ивици, сложи пред стадата в коритата, в поилата, където идваха стадата да пият. И зачеваха, когато идваха да пият. 39И стадата зачеваха пред пръчките и стадата раждаха шарени, петнисти и пъстри. 40И Яков отлъчваше агнетата и обръщаше овцете към шарените и към всичките тъмни от стадото на Лаван, а своите стада сложи отделно и не ги сложи с овцете на Лаван. 41И когато по-силните животни зачеваха, Яков слагаше пръчките в коритата пред очите на стадото, за да зачеват при пръчките. 42А когато животните бяха по-слаби, не ги слагаше. Така се падаха по-слабите на Лаван, а по-силните на Яков. 43Така човекът забогатя твърде много и придоби големи стада, слугини и слуги, камили и магарета.
All rights reserved (c) 2010.Learn More About Верен