2 Коринтяни 5:14-15

2 Коринтяни 5:14-15 VBG

Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, тогава и всичките са умрели; и че Той умря за всички, така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за Този, който за тях е умрял и е бил възкресен.
VBG: Верен
Share

2 Коринтяни 5:14-15

Share