Sáng-thế Ký 1:19 BD2011 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
19Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ tư.