2 Sa-mu-ên 1:7

2 Sa-mu-ên 1:7 BD2011

Khi ông quay lại và thấy tôi, ông gọi tôi. Tôi đáp, ‘Có tôi đây.’
BD2011: Ban Dich 2011
Share