2 Sa-mu-ên 1:11

2 Sa-mu-ên 1:11 BD2011

Ða-vít nắm lấy áo ông mà xé ra; những người theo ông cũng làm vậy.
BD2011: Ban Dich 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Sa-mu-ên 1:11