1 Phi-e-rơ 1:19 BD2011 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn More

Devotional

Versions

Cancel
 
19nhưng bằng huyết báu của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì vết và không hoen ố,