ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:15

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:15 TR1894

οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι·
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Share