ගීතාවලිය 87
SROV
87
සියොනේ තේජස
කෝරාගේ පුත්‍රයන්ගේ කාව්‍ය ගීතයකි.
1උන්වහන්සේගේ [නුවර] අත්තිවාරම ශුද්ධ කඳුවලය.
2 ස්වාමීන්වහන්සේ යාකොබ්ගේ වාසස්ථාන සියල්ලට වඩා සියොන් දොරටුවලට ප්‍රේමවනසේක.
3එම්බා දෙවියන්වහන්සේගේ නුවර, ඔබ ගැන කීර්තිමත් දේ කියා තිබේ.
4මා අඳුනන්නන් අතරෙහි මෙන් රාහබ්#87:4 එනම්, මිසරය. සහ බබිලෝනිය ගැන සඳහන්කරන්නෙමි. පිලිස්තියා සහ තීර්ද කූෂ්#87:4 එතියෝපියාව. රටද බලව;
මේ තෙමේ එහි උපන්නේය.
5එසේය, සියොන් ගැන:
ඔහුද මොහුද ඈ තුළ උපන්නේයයි කියනු ලබන්නේය;
මහෝත්තමයාණෝම ඈ ස්ථිර කරනසේක.
6 ස්වාමීන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය වර්ගයන්ගේ නම් ලියන කල:
මේ තෙමේ එහි උපන්නේයයි ගණන්ගන්නාසේක.
7ගී කියන්නෝද නටන්නෝද:
මාගේ උල්පත් සියල්ල ඔබ තුළෙහියයි කියන්නෝය.