යෙරෙමියා 45
SROV
45
බාරුක්ට තර්ජනයක් සහ පොරොන්දුවක්
1යොෂියාගේ#45:1 මේ පරිච්ඡේදය 30 වෙනි පරිච්ඡේදය හා සම්බන්ධයි. පුත්‍රවූ යූදාහි රජවූ යෙහෝයාකීම්ගේ සතරවෙනි අවුරුද්දේදී නේරියාගේ පුත්‍රවූ බාරුක් අනාගතවක්තෘවූ යෙරෙමියාගේ මුඛයෙන් අසා මේ වචන පොතක ලියූ විට යෙරෙමියා ඔහුට කී වචනයය. 2එම්බා බාරුක්, ඉශ්‍රායෙල්ගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ ඔබට මෙසේ කියනසේක: 3අහෝ මට දැන් දුක්වේ! ස්වාමීන්වහන්සේ මාගේ වේදනාවට ශෝකය එකතුකළසේක; මාගේ සුසුම් ලෑමෙන් වෙහෙසව සිටිමි, සහනයක් මට ලැබී නැතැයි ඔබ කීයෙහිය. 4ඔහුට මෙසේ කියන්න: ස්වාමීන්වහන්සේ මෙසේ කියනසේක-බලව, මම ගොඩනැගූ දෙය කඩාදමමි. මම සිටෙවු දෙය උදුරාදමමි; මුළු දේශයටම මෙසේ වන්නේය. 5ඔබටම මහත් දේවල් ලබාගන්නට ඔබ සොයන්නෙහිද? එසේ නොසොයන්න. මක්නිසාද මාංසමයවූ සියල්ලන් පිටට විපත්තිය පමුණුවමි. නුමුත් ඔබ යන්නාවූ සියලුම ස්ථානවලදී ඔබේ ප්‍රාණය කොල්ලයක් කොට ඔබට දෙමියි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක.