යෙරෙමියා 42
SROV
42
යෙරෙමියා විසින් ප්‍රකාශකෙරෙවු දේවකැමැත්තට විරුද්ධව සෙනඟ මිසරයට පලායාම
1එවිට සේනාවල සියලු අධිපතියෝද කාරේයාගේ පුත්‍රවූ යොහානාන්ද හෝෂායාගේ පුත්‍රවූ යෙසනියාද කුඩා අය පටන් ලොකු අය දක්වා මුළු සෙනඟද අනාගතවක්තෘවූ යෙරෙමියා වෙතට පැමිණ: 2අනේ ඔබ අපේ කන්නලව්ව පිළිගෙන අප විසින් යා යුතු මාර්ගයත් අප විසින් කරන්ට යුතුදේත් ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ අපට දන්වන හැටියට මෙහි ඉතිරිව සිටින අප සියල්ලන් උදෙසා ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේට යාච්ඤාකරන්න; 3මක්නිසාද ඔබේ ඇස්වලට පෙනෙන ලෙස අපි බොහෝ දෙනෙකුගෙන් ස්වල්ප දෙනෙක්ව ඉතිරිව සිටිමුයයි කීවෝය. 4එවිට අනාගතවක්තෘවූ යෙරෙමියා: ඔබ සැම කී දේ ඇසීමි; මම ඔබ සැමගේ වචනවල හැටියට ඔබ සැමගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේට යාච්ඤා කොට, ස්වාමීන්වහන්සේ ඔබ සැමට උත්තරදෙන කාරණා සියල්ලම ඔබ සැමගෙන් කිසිවක් නොසඟවා ඔබ සැමට දන්වන්නෙමියි ඔවුන්ට කීවේය. 5ඔව්හුද: ඔබේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ ඔබ ලවා අපට කියා එවන සියලුම කාරණාවල හැටියට අප විසින් නොකළොත් ස්වාමීන්වහන්සේ අප අතරේ සැබෑවූ විශ්වාසවූ සාක්ෂිකාරයෙක් වනසේක්වා. 6අපේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ හඬට කීකරුවීමෙන් අපට යහපත සිද්ධවෙන පිණිස උන්වහන්සේ වෙතට අපි ඔබ යවම්හ; හොඳක් වුවත් නොහොඳක් වුවත් අපේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ හඬට අපි කීකරුවන්නෙමුයයි යෙරෙමියාට කීවෝය.
7දස දවසකට පසු ස්වාමීන්වහන්සේගේ වචනය යෙරෙමියා වෙතට පැමිණියේය. 8එවිට ඔහු කාරේයාගේ පුත්‍රවූ යොහානාන්ද ඔහු සමඟ සිටි සේනාවල සියලු අධිපතීන්ද කුඩා අය පටන් ලොකු අය දක්වා මුළු සෙනඟද කැඳවා ඔවුන්ට කථාකොට: 9ඔබ සැමගේ කන්නලව්ව ඔප්පුකරන පිණිස ඔබ සැම විසින් මා යැවුවාවූ ඉශ්‍රායෙල්ගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ මෙසේ කියනසේක 10ඔබ සැම මේ දේශයේම සිටින්නහු නම් මම ඔබ සැම කඩා නොදමා ගොඩනගන්නෙමි, ඔබ සැම උදුරා නොදමා හිටවන්නෙමි. මක්නිසාද මා විසින් ඔබ සැමට පැමිණෙනවු විපත්තිය ගැන තැවෙමි. 11ඔබ සැම භයින් සිටින බබිලෝනියේ රජුට භය නොවෙන්න; ඔබ සැම ගළවා ඔහුගේ අතින් මුදන්ට මා ඔබ සැම සමඟ සිටින බැවින් ඔහුට භය නොවෙන්නැයි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක. 12ඔහු විසින් ඔබ සැමට අනුකම්පාකොට ඔබ සැමගේ රටට හැරීයන්ට ඉඩදෙන හැටියට ඔබ සැම කෙරෙහි දයාවෙන්ට සලස්වන්නෙමි. 13නුමුත් ඔබ සැම: අපි මේ දේශයෙහි නොසිටින්නෙමුයයි කියමින් ඔබ සැමගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ හඬට කීකරුනොවී කථාකොට- 14නැත, අපි මිසරදේශයට යන්නෙමුව; එහිදී යුද්ධයක් දකින්ටවත් හොරණෑ ශබ්දය අසන්ටවත් කෑම නැතුව බඩගින්නේ ඉන්ටවත් වෙන්නේ නැත; එහි සිටින්නෙමුයයි කියන්නහු නම්, 15එම්බා යූදාහි ඉතිරිව සිටින ජනයෙනි, ස්වාමීන්වහන්සේගේ වචනය අසන්න. ඉශ්‍රායෙල්ගේ දෙවිවූ සේනාවල ස්වාමීන්වහන්සේ මෙසේ කියනසේක: ඔබ සැම මිසරයට පැමිණීමට ඔබ සැමගේ මුහුණු හරවාගන, එහි පොරොත්තුව සිටීමට යන්ටම අදහස්කරන්නහු නම්, ඔබ සැම භයවෙන කඩුව මිසර දේශයේදී ඔබ සැම පිටට පැමිණෙන්නේය, 16ඔබ සැම භයපත්කරවන සාගතය ඔබ සැම කැටුවම මිසරයට යන්නේය; එහිදී ඔබ සැම මැරෙන්නහුය. 17මිසරයෙහි පොරොත්තුව සිටින පිණිස එහි යන්ට තමුන්ගේ මුහුණු හරවාගන්න සියලු මනුෂ්‍යයෝම කඩුවෙනුත් සාගතයෙනුත් වසංගතයෙනුත් නසින්නෝය. මා විසින් ඔවුන් පිටට පමුණුවන විපත්තිය නිසා ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙක් ගැළවී ඉතුරු නොවන්නේය. 18මක්නිසාද: මාගේ උදහසත් කෝපයත් යෙරුසලමේ වැසියන් පිටට වැගුරුණාක්මෙන්, ඔබ සැම මිසරයට පැමුණුණාම ඔබ සැම පිටටත් මාගේ කෝපය වැගිරෙනවා ඇත. ඔබ සැම ඇවීමක්ද විස්මයක්ද ශාප-වචනයක්ද නින්දාවක්ද වන්නහුය; මේ ස්ථානය ඔබ සැම තවත් දකින්නෙත් නැතැයි ඉශ්‍රායෙල්ගේ දෙවිවූ සේනාවල ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක. 19යූදාහි ඉතිරිව සිටින ජනයෙනි, ස්වාමීන්වහන්සේ ඔබ සැම ගැන කථාකළසේක. මිසරයට නොයන්න; මා අද ඔබ සැමට අවවාදකළ බව හොඳාකාරයෙන්ම දැනගන්න. 20සැබවින් ඔබ සැමගේ ම ප්‍රාණවලට විරුද්ධව ඔබ සැම ප්‍රයෝග කළහුය; මක්නිසාද: අපේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේට අප උදෙසා යාච්ඤාකර, අපේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ කියන සියල්ලේ හැටියට අපට දන්වන්න, අපි ඒක කරන්නෙමුව කියා ඔබ සැමගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේ වෙතට ඔබ සැම මා යැවුවහුය. 21මම අද ඔබ සැමට දැන්වීමි; එහෙත් ඔබ සැමගේ දෙවිවූ ස්වාමීන්වහන්සේගේ හඬටවත් උන්වහන්සේ මා ලවා ඔබ සැමට කියා එවූ කිසිවකටවත් ඔබ සැම කීකරුවුණේ නැත. 22ඉතින් ඔබ සැම කලක් නවතින්ට යන්ට ආශාවෙන්නාවූ ස්ථානයේදී ඔබ සැම කඩුවෙනුත් සාගතයෙනුත් වසංගතයෙනුත් නසින බව සැබවින්ම දැනගන්නැයි කීවේය.