එසකියෙල් 35
SROV
35
ඒදොම්ට විරුද්ධව අනාගත වාක්‍ය කීම
1තවද ස්වාමීන්වහන්සේගේ වචනය මා වෙතට පැමිණ කියනුයේ: 2මනුෂ්‍ය පුත්‍රය, ඔබේ මුහුණ සේයිර් කන්ද දෙසට හරවාගන, ඊට විරුද්ධව අනාගතවාක්‍ය කියමින්, 3මෙසේ කියන්න-ස්වාමිවූ දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ කියනසේක: එම්බා සේයිර් කන්ද, බලව, මම ඔබට විරුද්ධව සිට, මාගේ අත ඔබට විරුද්ධව දිඟුකොට, ඔබ පාළුවක්ද නාස්තියක්ද කරන්නෙමි. 4මම ඔබේ නුවරවල් පාළුවක් කරන්නෙමි, ඔබ නාස්තියක් වී, මා ස්වාමීන්වහන්සේ බව දැනගන්නෙහිය. 5ඔබ නිරන්තරයෙන් සතුරුකම පවත්වමින් සිට අන්තිමයේ අයුතුකමේ කාලයට පැමුණුණු ඉශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ගේ විපත්ති කාලයේදී ඔවුන් කඩුවේ බලයට පාවාදුන් බැවින්, 6මා ජීවමාන බව සැබෑවා සේම මෙසේ කියමියි ස්වාමිවූ දෙවියන්වහන්සේ කියනසේක: මම ඔබ ලෙයට සූදානම්කරන්නෙමි, ලේද ඔබ පස්සේ එළවාගෙන එනවා ඇත. ඔබ ලේ වැගිරවීමට ද්වේෂ නොකළ බැවින්, ලේ එළවාගෙන එනවා ඇත. 7මම සේයිර් කන්ද පාළුවක්ද නාස්තියක්ද කොට, එහි යන එන කෙනෙක් නැතුව තිබෙන්ට සලස්වන්නෙමි. 8මැරුම්කන ඔහුගේ අයගෙන් ඔහුගේ කඳු පුරවන්නෙමි. ඔබේ හෙල්වලද ඔබේ මිටියාවත්වලද ඔබේ සියලු දෙණිවලද කඩුවෙන් මැරුම්කන අය වැටෙනවා ඇත. 9මම ඔබ සදහටම පාළුවක් කරන්නෙමි, ඔබේ නුවරවලද වැසියෝ නොසිටින්නාහුය. මෙසේ මා ස්වාමීන්වහන්සේ බව ඔබ සැම දැනගන්නවා ඇත. 10ස්වාමීන්වහන්සේ මෙහි සිටියදීත් ඔබ: මේ ජාති දෙකද මේ රටවල් දෙකද මට අයිතිවන්නේය කියාත් අපි එය හිමිකරගන්නෙමුය කියාත් කී බැවින්- 11මා ජීවමාන බව සැබෑවා සේම මෙසේ කියමියි ස්වාමිවූ දෙවියන්වහන්සේ කියනසේක. ඔවුන් කෙරෙහි තිබෙන ඔබේ වෛරයෙන් ඔබ පෑවාවූ ඔබේ උදහසේ හැටියටත් ඔබේ ඊර්ෂ්‍යාවේ හැටියටත් මම ඔබට කරන්නෙමි; මා ඔබ විනිශ්චයකරන කල ඔවුන් අතරෙහි ප්‍රකාශවන්නෙමි. 12ඒවා පාළුවී අපේ භුක්තියට දී තිබේය කියා ඔබ ඉශ්‍රායෙල් කඳුවලට විරුද්ධව කීවාවූ ඔබේ සියලුම අපහාස කථා ස්වාමීන්වහන්සේ වන මා ඇසූ බව ඔබ දැනගන්නෙහිය. 13ඔබ සැමගේ මුඛයෙන් ඔබ සැම මට විරුද්ධව ගරුකම් කියා මට විරුද්ධව ඔබ සැමගේ වචන වැඩිකළහුය. මම ඒක ඇසීමි. 14ස්වාමිවූ දෙවියන්වහන්සේ මෙසේ කියනසේක: මුළු පොළොව ප්‍රීතිවන අතර ඔබ පාළුවක් කරවන්නෙමි. 15ඉශ්‍රායෙල් වංශයේ උරුමය පාළුවක් වුණ බැවින් ඔබ ඊට ප්‍රීති වුණාක්මෙන් මම ඔබට එසේම කරන්නෙමි. එම්බා සේයිර් කන්ද, ඔබ සහ මුළු ඒදොම් මුළුමනින්ම පාළුවක් වන්නේය. මෙසේ මා ස්වාමීන්වහන්සේ බව ඔවුන් දැනගන්නවා ඇත.