Matayo 1
MUHNTPO

Matayo 1

1
Dene ngü teka Yesu Kurisito E-küwa-nih
1Yesu *Kurisito de kpara te Me tima engu kpa füh kotö kpakine, teka aküwa wü kpara. Angü Me reke ta ngü la me-ye bala, gü ba, ni ena atima engu, de wüh bï engu gbü nguwa *Davidi, fü engu angbü kpah Mere Miri gbü nzö wü kpara ba Miri Davidi. Yesu Kurisito engu ne, ah kpah de kundu ye *Abarayama, ta te Me mala ngü fefe, gü ba, ni ena aküwa wü kpara füh kotö ne ꞌburu teka ngü kaka ne. Dene ïrï wü mere kundu kundu ye Yesu Kurisito.
2Abarayama ta de wö ye *Yïsaka,
fü Yïsaka abï *Yakobo.
Fü Yakobo abï *Yuda de wü di enga ni ye nzükpa de füh ye biri ne.
3Fü Yuda abï Pereze.#1:3 Enga ni ye Pereze de Zera, ïrï ni ewü de Tamara.
Fü Pereze ayia abï Ezerone.
Fü Ezerone abï Rama.
4Fü Rama abï nda-ye ye ye, de ïrï ye Amïnadaba.
Fü Amïnadaba abï Nasona.
Fü Nasona abï Salamona.
5Fü Salamona abï Büwaza, ïrï ni ye na de Rakaba.
Fü Büwaza abï Obede, ïrï ni ye na de Ruta.
Fü Obede abï Yese.
6Fü Yese adu abï Davidi, te di ta de mere miri ka wü *Yïsarayele ne.
Fü Davidi abï *Solomona, ïrï ni ye na de Beteseba, te di ta wara Uriya ne.
7Fü Solomona abï Robama.
Fü Robama abï Abïya.
Fü Abïya abï nda-ye Asa.
8Fü Asa adu abï nda-ye Yosafata.
Fü Yosafata abï Yorama.
Fü Yorama abï Uziya.
9Fü Uziya abï Yütama.
Fü Yütama abï Aza.
Fü Aza abï Izikiya.
10Fü Izikiya abï nda-ye Manase.
Fü Manase abï Amona.
Fü Amona abï Yüsiya.
11Fü Yüsiya abï Yekoniya de wü di enga ni ye.
Gbü re te Yekoniya ngbü miri gbü *Yudaya tete, fü wü kpara ka *Babïlona akoro de gü, azoro engu, de wü kpara ka-ye ꞌburu, ago di agba wü, labï tete.
12Fü Yekoniya abï Salatïyele tïne kpala.
Fü Salatïyele abï Zerubabela.
13Fü Zerubabela adu abï Abiyuda tïne agbü Yudaya, o wüh du eyi agbü tö ka-wü.
Fü Abiyuda abï Elïyakima.
Fü Elïyakima abï Azora.
14Fü Azora abï Zadoka.
Fü Zadoka abï Akimi.
Fü Akimi abï Eliyuda.
15Fü Eliyuda abï Elazara.
Fü Elazara abï Matana.
Fü Matana abï Yakobo.
16Fü Yakobo ayia abï *Yüsefa. Ah de Yüsefa ta te za *Marïya, te wü kpara ngbü efï, gü ba, engu de wö Yesu ne. Amba Yesu ka-ye de Ye Me.
17Te di bala, te kpo te *Abarayama, akoro te Miri *Davidi, wüh baka wü kpara nzükpa de füh ye bala. Akpo gbü re ka Miri Davidi, akoro gbü re te wüh zoro wü kpara ka Yudaya labï tete agbü Babïlona, wüh baka wü kpara nzükpa de füh ye bala. Kpah bala, akpo gbü re, te ewü di labï tete agbü Babïlona, akoro te Yesu *Kurisito, wüh kpah nzükpa de füh ye bala.
Dene ngü ka yayaka ka Yesu
Luka 2:1-7
18Ngü ka yayaka ka Yesu kpo ta bane. *Marïya ta de gara jaji würüse, ta te wüh dara engu fü gara komoko de ïrï ye *Yüsefa. Te wüh dara engu, wüh wu engu würüse tete nda-wü la de. Fü Marïya ayia amaka bu, gbü wazi ka *Nzïla Wazi Me. 19Te Yüsefa wu, gü ba, wara ni, Marïya, maka bu eyi, fü ngü la ato fïngangü fefe afa sü. Ah gü ba, “Te di bala, ah tï fü ni aza engu wara ni tete tïne de. Amba ni le aï engu engagira wü mere kpara, aye süka ngü kaka la, nda-ni kpah de. Te ah bala, ah le fü ni agïrï kaje, ace engu bü zïrrrï bala.” Angü Yüsefa ka-ye ta de züka kpara, te le ato mere lümü te Marïya de.
20O Yüsefa ngbü efï ngü la bala, fü Me ayia atima *malayïka ka-ye kpakaka na gbü roto, agü ba, “Yüsefa,#1:20 Malayïka ï Yüsefa, gü ba, Kundu ye *Davidi. Ah mala bala kükürü de, angü ah le ato wazi fü Yüsefa, teka de engu wu awu, gü ba, te ni za Marïya la, ye de te engu ena abï la ena adi gbü nguwa Miri Davidi. mü mere e akpe cürü, teka aza Marïya wara mü tete, ne de, angü bu de te engu maka la, ah maka gbü siti kaje de, ah maka bu dela gbü wazi ka Nzïla Wazi Me. 21Ye de te Marïya ena abï la, ah ena adi ye komoko, fü mü agü ïïrï na Yesu, angü engu ena aküwa wü kpara ka-ye gbü *siti ngü ka-ewü ꞌburu me-ye.” Si-ngü gbü ïrï de Yesu la, gü ba, *E-küwa-nih.
22-25Fütanga roto la, fü Yüsefa azükü. Fü ah adu amere wü ngü, de te malayïka mala fe ye ne ꞌburu. Fü ah adu aza Marïya wara ye tete. Amba wüh ngbü ake di baka würüse ake komoko de, zalü gbü sïkpï te Marïya nü yaka gina enga ye tete. Fü Yüsefa agü ïïrï na Yesu, baka te malayïka mala fefe.
Wü ngü dela mere te-wü bala kükürü de, angü ah tï kpini de ngü, ta te gara *mürü dofo ba gbü *Ngari Me, gü ba, “Gara jaji würüse, te ngbü ake komoko la de, ena amaka bu. Fü ah abï ye komoko. Fü ewü agü ïïrï na Imanüwele.”#1:22-25 Mü ena amaka ngü la gbü buku ka Yïsaya 7:14. Ah ba e te wüh gü ba, “Me eyi tundu de wü nih.”