MATEO 5:25

MATEO 5:25 BOV

“Ntɛ odi sama nɔ nɛ fɔlɛtsa kadzɛkɔ̃ ni, bɔa mbɔdi milɔla mi kayite nɛ lɔkɔ a kĩ lideĩ fɔmɔ baavɛ kalɛ a. Ntɛ nnɛ́ aye mɔ miwo fɔlɛtsa kadzɛkɔ̃ a, oti a aakɔa nɔ edo nɛ fɔlɛtsa ɔdzɛnɛ awɛ. Fɔlɛtsa ɔdzɛnɛ a lɛmɛ aakɔa nɔ ɛkpa polisifɔ ade baado nɔ nɛ kɔla a.
BOV: Baguma Apam Vɔḛ a Tuwuli
Share