มัทธิว 6:13

มัทธิว 6:13 KJV

และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share