กาลาเทีย 6:4-5

กาลาเทีย 6:4-5 KJV

แต่​ให้​ทุ​กคนสำรวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเองผู้​เดียว ไม่ใช่​เปรียบกับผู้​อื่น เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.