หน​ังสืออพยพ 6:10-13

หน​ังสืออพยพ 6:10-13 KJV

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์​กษัตริย์​แห่​งอ​ียิปต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา” และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์​ว่า “​ดู​เถิด แม้แต่​ชนชาติ​อิสราเอลก็​มิได้​เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์​จะฟังข้าพระองค์​อย่างไร ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่​คล่อง​” พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้​แจ​้งแก่​ชนชาติ​อิสราเอลและฟาโรห์​กษัตริย์​อียิปต์​ว่า ให้​พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดิ​นอ​ียิปต์
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.