หนังสืออพยพ 33:11

หนังสืออพยพ 33:11 KJV

ดังนี้แหละพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจากพลับพลา
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share